W dniu 28 grudnia 2011 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się ostatnia w mijającym roku sesja Rady Gminy Niebylec. Udział w niej wzięli radni, sołtysi wsi, wójt gminy Zbigniew Korab, sekretarz Antoni Chuchla, skarbnik Edward Wolanin oraz ks prałat Stanisław Stęchły proboszcz parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Na program sesji złożyły się podsumowania prac poszczególnych stałych komisji rady gminy oraz przyjęcie planu pracy na rok przyszły.

Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jak można wyczytać w preambule ustawy sejmowej z 1989 roku o ustanowieniu tegoż święta jest obchodzone dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. Różnie wyglądają jego obchody: począwszy od głównych z udziałem najwyższych władz państwowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, aż po uroczystości lokalne. Na naszym terenie uroczystości gminne już od kilku lat mają niezmienny charakter: rozpoczynają się od mszy św. w kościele parafialnym pw Znalezienia Krzyża Św., a kończą pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszko w Niebylcu.

Miło nam zakomunikować o wyróżnieniu trzech małżeństw z gminy Niebylec medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju, przyznanymi przez Ministra Obrony Narodowej RP. Odznaczenia przyznane zostały za wychowanie co najmniej 3-ch synów, którzy pełnili bądź pełnią wzorową służbę wojskową. Uroczyste wręczenie medali obyło się 31 marca 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe , szmaragdowe i złote gody małżeńskie odbyło się 26 października 2011r w Domu Kultury w Niebylcu.

W dniu 25 marca br. miały miejsce obrady V sesji Rady Gminy Niebylec. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar. Wzięli w niej udział radni, sołtysi wsi, Wójt Gminy Zbigniew Korab, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Powiatowi Maria Chuchla, Zofia Dzika i Józef Dzindzio, a także zaproszeni goście w osobach: Sławomira Cynkara Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Rędziniaka p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Andrzeja Wędrychowicz Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, Wiesława Fijałkowskiego kierownika Posterunku Policji w Niebylcu.