Uroczysta polowa Msza św. koncelebrowana w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, wręczenie dożynkowego chleba władzom gminy, prezentacja wieńców dożynkowych, inscenizacja dawnej młocki i wiele innych atrakcji złożyło się na Gminne Święto Plonów w Konieczkowej.

W Święcie udział wzięła delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Wołowiec na Zakarpaciu (Ukraina) na czele z wójtem Michałem Popieliczem. Uroczystej polowej Mszy św., koncelebrowanej na placu sportowym w Konieczkowej, przewodniczył ks. Zygmunt Mularski, proboszcz z Gwoźnicy Górnej. Towarzyszyli mu ks. proboszcz z Niebylca Czesław Goraj, ks. katecheta Paweł Smoleń oraz gościnnie ks. Bartłomiej Dudek (proboszcz z Anglii). Msza św. odbyła się w oprawie liturgicznej orkiestry dętej z Niebylca pod kier. Janusza Raka. Tuż po zakończeniu został ośpiewany wieniec dożynkowy („Plon niesiemy plon”) przez kapelę „Jany” z Niebylca. Następnie stosowne kuplety dożynkowe odśpiewały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Konieczkowej, a sołtys wsi Konieczkowa Tadeusz Stanisławczyk powitał wszystkich przybyłych gości. W uroczystościach brała udział delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Wołowiec na Zakarpaciu na czele z wójtem Michałem Popieliczem. Ponadto w Święcie uczestniczyli : Stefania Michałek oraz Mieczysław Bochenek z Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolnych w Rzeszowie, radni Rady Powiatu Strzyżowskiego z wiceprzewodniczącą Marią Chuchlą na czele, radni Rady Gminy Niebylec
z przewodniczącą Danutą Lęcznar, wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab oraz władze Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, sołtysi gminy Niebylec, przewodniczące KGW, prezesi OSP z terenu gminy, dyrektor Zespołu Szkół w Konieczkowej Bernadeta Wolan. Prowadząca imprezę Agnieszka Cynar, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu odczytała jeden z listów przysłanych od gości, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w uroczystościach dożynkowych. Usłyszeliśmy treść pisma skierowanego do uczestników od posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha. Pozostałe listy przysłali również: Władysław Ortyl, Ewa Leniart, Kazimierz Moskal, Zbigniew Chmielowiec, Robert Pieszczoch oraz ks. Jan Młynarczyk.

Kolejnym punktem obchodów Święta Plonów było wręczenie przez starostów dożynkowych Martę i Janusza Brożków chleba dożynkowego wójtowi gminy Niebylec, który w kilku słowach dziękował rolnikom za ich trud, a także za organizację tegorocznego Święta Plonów w Konieczkowej. Po czym gospodarze dożynek częstowali chlebem wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał Michał Popielicz , który m.in. wręczył pamiątkowy grawerton wójtowi Niebylca z okazji 10-lecia współpracy między zaprzyjaźnionymi gminami.
Na kilkanaście minut sceną zawładnęli członkowie kapeli „Jany” z Niebylca, którzy w tym roku obchodzą swoje 40- lecie działalności artystycznej. Przypomnieli oni najbardziej znane lokalne ludowe przyśpiewki i melodie. Po występie kapeli rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych, które oceniała komisja w składzie: Helena Sołtys, Żaneta Żółkiewski i Wiesław Plezia. Spośród 17 wieńców wytypowano dwa wieńce do reprezentowania gminy Niebylec na Dożynkach Powiatowych w Czudcu przygotowane przez grupę emerytek z Baryczki oraz z KGW w Lutczy. Jak również trzy grupy wieńcowe do reprezentowania gminy na Dożynkach Wojewódzkich w Długiem; z KGW Konieczkowa, KGW Jawornik oraz z Małówki.
Niewątpliwą atrakcją Dożynek był pokaz młocki, w oparciu o zachowane zabytkowe już maszyny i urządzenia, zorganizowany przez Stowarzyszenia Pasjonatów Motoryzacji Dawnej „Pęknięta Szprycha” zrzeszające członków z gmin Boguchwała, Lubenia i Niebylec, którego prezesem jest Mariusz Wilk. Pokaz rozpoczęła zwózka zboża za pomocą konnego wozu drabiniastego powożonego przez Henryka Libowicza z Kątów Luteckich. Po przywiezieniu snopków pod maszynę typu „Warmianka” poddano je wstępnemu młóceniu cepami przez Bronisława Lubasa, Witka Bieńka, Piotra Mroczkę, by uzyskać słomę do robienia powróseł. Z kolei odpalono silnik spalinowy typu „S” („Esiok”), który połączony pasem transmisyjnym uruchomił maszynę omłotową tzw. „Wialnię” - omłotowym czyli „maszynistą” został Dariusz Warchoł. Na bęben omłotowy, podane przez Andrzeja Skoczylasa i rozcięte przez Tomasza Musiałka snopki, puszczał Stanisław Musiałek. Zaś worki ze zbożem nosili Waldemar Wilk i Piotrek Mroczka, a słomę w przygotowane wcześniej powrósła wiązali: Mariusz Wilk, Elżbieta Sołtys i Natalia Barańska. Ponadto w inscenizacji udział wzięli Grzesiek Bator, Wojtek Busz, Janusz Libowicz, „Habit” oraz pomysłodawca pokazu Grzegorz Smela. Całość przedstawienia relacjonował Wiesław Plezia. Uzupełnieniem młocki był pokaz zabytkowych ciągników rolniczych: Zetor A25, Porsche, Deutz 23, Deutz 25 przygotowany przez Mieczysława Wojtaszka, Zbigniewa Świerada i Pawła Króla.
Dożynkom w Konieczkowej towarzyszyła też degustacja jadła wiejskiego przygotowana przez członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Niebylec. Wśród których nie zabrakło różnego rodzaju pierogów, gołąbków, słodkich wypieków i bułeczek. Atrakcyjnie prezentowały się też stoiska: serów z Kąkolówki, miodu ze Strzyżowa, rzeźby Stanisława Siuciaka, obrazów Zygmunta Zabłyszcza, rękodzieła artystycznego: Józefy Żebro i Moniki Korab, zabawek drewnianych, wyrobów z wikliny oraz stoisk ODR-u i KRUS-u. Atrakcją dla dzieci były przejażdżki na kucyku od Bogdana Budnika i popularne dmuchańce. Dla licznych widzów zagrał i zaśpiewał zespół Magik Band z Krynicy, który także przygrywał na festynie do późnych godzin wieczornych.
Organizatorami Gminnych Dożynek byli: Wójt Gminy Niebylec, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Parafia Rzymsko-Katolicka w Niebylcu, Sołtys i Rada Sołecka w Konieczkowej, KGW i OSP w Konieczkowej. Współorganizatorami byli: OSP Baryczka oraz dyrektor Zespołu Szkół w Konieczkowej Bernadeta Wolan, którym należą się szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji imprezy. Dożynki sponsorowali: „SOŁ BUD” Piotr Sołkowicz, „LIS KAN” Grzegorz Liskowicz, „SOŁEK CARS” Adam Sołkowicz, Dariusz Rozmus, Teresa i Jan Nowosadowie, piekarnia GS z Niebylca. Stroną kulinarną zajęła się firma ”Festynowo” - Mateusz Peszko z Rzeszowa.
Wiesław Plezia