Program Czyste Powietrze

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku mieszkańców Gminy Niebylec  zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylec, 38-114 Niebylec 24, tel. 17 277 30 46

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111).

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym - szczegółowe informacje na stronie https://spisrolny.gov.pl

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym - szczegółowe informacje na stronie https://spisrolny.gov.pl