Infografika o załatwianiu spraw elektronicznie w Urzędzie Skarbowym

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i musisz udać się do urzędu skarbowego, wcześniej umów się na wizytę. Wizyty można umawiać przez Internet. Wystarczy skorzystać z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” na podatki.gov.pl https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/ lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Na wizytę można umówić się także telefonicznie.
 
W Urzędzie Skarbowym obsługiwane są wyłącznie osoby, które zarejestrowały się na wizytę. Ze względu na sytuację epidemiczną konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu i godziny wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl.
 
Jak to zrobić? Wejdź na www.podatki.gov.pl, następnie:
• zakładka - Umów wizytę w urzędzie skarbowym
• Umów wizytę
• Wybierz województwo
• Wybierz swój urząd skarbowy
• Wybierz sprawę, którą chcesz załatwić - dalej
• Wybierz datę i godzinę dogodną dla Siebie.
 
Możesz również umówić się na wizytę przez telefon 17 2768550 i  17 2768551 Urząd Skarbowy w Strzyżowie.

Urząd Skarbowy w Strzyżowie

Plakat II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

 

Program Czyste Powietrze

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku mieszkańców Gminy Niebylec  zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylec, 38-114 Niebylec 24, tel. 17 277 30 46

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111).

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR