Infografika o treści Opaski bezpieczeństwa dla seniorów wraz z wizerunkiem pary starszych osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o przystąpieniu Gminy Niebylec do  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku”.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr 1/2022 na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na zapytania ofertowe w sprawie na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” otrzymano 2 oferty od firmy Novamed Pharma Sp. z o.o oraz SiDLY Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu weryfikacji i oceny ofert Komisja uznała, że tylko jedna z firm spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

Firmą, która spełniła wszystkie wymogi jest:

SiDLY SP. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

Podmiot ten został wybrany do realizacji usługi.

Logotyp z grafiką zawierająceą podobiznę osoby udzielającej pomocy osobie niepełnosprawnej

Gmina Niebylec przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Wartość finansowania wynosi: 199 634,40 zł

Termin realizacji zadania: 07.03.2022 r. – 31.12.2021r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 6 asystentów wskazanych przez osoby niepełnosprawne. Asystenci będą świadczyć pomoc środowiskową dziesięciu uczestnikom Programu.

Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Infografika dotycząca wniosku o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W Gminie Niebylec rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dodatku osłonowego powierzone zostało Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niebylcu 38-114 Niebylec 24,  telefon 17 277 30 46, 531 982 416 dział świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

Wniosek należy złożyć w terminie do 31 października 2022 roku w siedzibie GOPS, gdzie można także pobrać formularze papierowe do uzupełnienia.

Komu przysługuje:
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

  • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
  • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Podkategorie