Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2020 do październik 2021

Wnioski papierowe o ustalenie prawa do świadczeń Dobry Start 300+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można otrzymać  od  1 sierpnia 2020 w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

1.Należy dokładnie przeczytać wniosek w celu prawidłowego uzupełnienia

2.Przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego jest wymagane wyliczenie dochodu za rok 2019, w sytuacji gdy źródło dochodu na dzień złożenia wniosku /lipiec, sierpień, wrzesień, październik lub listopad 2020/ uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2019 wnioskodawca powinien doręczyć dodatkowe dokumenty obejmujące okres od 01.01.2019 do nadal tj:
• PIT 11, PIT 40, PIT 36, PIT 28
• świadectwo pracy, umowę zlecenia, decyzję o utracie renty, decyzję o zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych, wykreślenie działalności gospodarczej, umowę o pracę, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.
• oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie z drugiego m-ca /pracy, renty, zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp./ jeżeli osoba uzyskała nowe źródło dochodu po roku 2019 /dochód nabyty/

3. oświadczenie lub nakaz podatkowy lub zaświadczenie z U.G. o posiadanym gospodarstwie w 2019

4. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2019 (np. dochody uzyskane z pracy za granicą, renty wojskowe, zasiłki chorobowe z KRUS, diety, alimenty, stypendia na dzieci)

Uzupełnione wnioski papierowe wraz z kompletną dokumentacją można składać w GOPS od 1 sierpnia 2020 r. Osoby, które posiadają wszystkie potrzebne dokumenty powinny składać wnioski niezwłocznie. Od 1 lipca 2020 wnioski można składać drogą elektroniczną /Empatia, eBankowość, PUE ZUS/.

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w godzinach pracy GOPS od 7.00 do 15.00 w poniedziałek od 7.00 do 17.00 pod numerem telefonu:

17 2773046
531 982 416

INFORMACJA DOT. UDZIELENIA POMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczenia żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej.

TELEFON JEST DOSTĘPNY W GODZINACH PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00 OD WTORKU DO PIĄTKU
W PONIEDZIAŁEK OD 7.00 – 17.00
17 2773046

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA I POMOCY ZADZWOŃ

APEL - WZAJEMNA POMOC

Drodzy Mieszkańcy,
Koronawirus SARS-CoV-2 jest obecny w Polsce i wpływa na życie wokół nas. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby starsze i schorowane, które muszą szczególnie na siebie uważać, unikać skupisk ludzi i masowych zgromadzeń. Często mieszkają samotnie, potrzebują wsparcia, by móc uniknąć konieczności kontaktów z otoczeniem, np. robiąc zakupy. Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku.
W związku z tym, że dla tej grupy koronawirus stanowi największe zagrożenie, zwracam się do Państwa z apelem o pomoc sąsiedzką – zrobienie zakupów, wykupienie leków, zapłacenie rachunków na poczcie lub w banku. Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia, a nawet życia.
Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni.

Za okazaną pomoc i wsparcie bardzo dziękujemy.

Wójt Gminy Niebylec
Zbigniew Korab

Dyrektor GOPS
Alicja Dopart

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Osoby objęte kwarantanną, które nie posiadają rodziny oraz bliskich, zdolnych do udzielenia im pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb tj. zakupu żywności, zaopatrzenia w leki, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w godzinach pracy GOPS tj. od 7 do 15-tej pod numerem telefonu: 17 2773046

Komunikat dotyczący wsparcia psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzyżowie oferuje telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu strzyżowskiego, którzy czują strach przed zarażeniem się koronawirusem, zmagają się z własną chorobą lub zarażeniem u bliskiej osoby oraz w innych przypadkach nieradzenia sobie emocjonalnie z pandemią.

Pomoc udzielana jest w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu
17 276 10 75 lub 533 424 992
 
Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń.

GOPS w Niebylcu uruchamia akcję "POMOC SĄSIEDZKA".

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do niesienie pomocy w swoim najbliższym otoczeniu poprzez np. zrobienie zakupów, dostarczenie leków czy odwiedzin u osoby starszej, samotnej.
Apelujemy też o zgłaszanie nam przypadków osób pozbawionych pomocy ze strony rodziny, a które z powodu wieku powinny pozostać w domu.
Stworzymy bazę kontaktów "Lokalnych Pomagaczy", którzy zechcą podzielić się swoją życzliwością i  wolnym czasem. Zapisy pod telefonem 17 2733046

TE DROBNE GESTY MOGĄ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE !!!

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności dla:

1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym niedziałających w celu uzyskania zysku;

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu wprowadza się następujące działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby:

Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania przyjęcie stron odbywać się będzie wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem przy wejściu głównym do budynku. Każda osoba, która wejdzie do budynku będzie ewidencjonowana.

Informujemy, że wiele spraw można omówić czy też załatwić przez telefon, drogą mailową lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Praca w terenie zostanie ograniczona do niezbędnego minimum w sytuacji zagrożenia.

Pomoc społeczna: tel. 17 2773046
Karta Dużej Rodziny: tel. 17 2773046, tel. 531 982 416
Świadczenia rodzinne: tel. 17 2773046, tel. 531 982 416
Świadczenia wychowawcze: tel. 17 7172194, tel. 531 982 416
Mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres poczty epuap: /gopsniebylec/SkrytkaESP

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Niemniej zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

Z poważaniem Dyrektor GOPS
Alicja Dopart

Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2019 do październik 2020
świadczeń wychowawczych obejmuje okres od października 2019 do maja 2021.

Podkategorie