Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że został uruchomiony program wsparcia dla osób w wieku powyżej 70 lat. Seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii bez konieczności wychodzenia z domu.

Wsparcie obejmuje dostarczenie do domu Seniora zakupów w tym: artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią.

 Zadzwoń teraz - 22 505 11 11

Razem pokonamy koronawirusa!

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Plakat programu Wspieraj Seniora

Gmina Niebylec przystąpiła do programu „WSPIERAJ SENIORA 2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Adresowany jest on do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior.

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że organizuje konkurs na rozwiązanie krzyżówki pt. „STOP PRZEMOCY”.   Zapraszamy serdecznie uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy  Niebylec. Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegóły w załączniku.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że organizuje konkurs na rozwiązanie krzyżówki pt. „STOP PRZEMOCY”.

Zapraszamy serdecznie uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy
Niebylec. Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegóły w załączniku.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Załączniki:
Pobierz plik (2020-10-20_Krzyzowka.pdf)Regulamin oraz krzyżówka na konkurs STOP PRZEMOCY[Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec]

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności i od udzielonego urlopu wychowawczego.

Nowy okres zasiłkowy dla:
świadczeń rodzinnych obejmuje okres od listopad 2020 do październik 2021

Wnioski papierowe o ustalenie prawa do świadczeń Dobry Start 300+, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można otrzymać  od  1 sierpnia 2020 w GOPS Niebylec - Świadczenia Rodzinne /budynek dawnego Ośrodka Zdrowia/, tel.17 2773 046.

1.Należy dokładnie przeczytać wniosek w celu prawidłowego uzupełnienia

2.Przy ustalaniu prawa do świadczenia rodzinnego jest wymagane wyliczenie dochodu za rok 2019, w sytuacji gdy źródło dochodu na dzień złożenia wniosku /lipiec, sierpień, wrzesień, październik lub listopad 2020/ uległo zmianie w porównaniu z rokiem 2019 wnioskodawca powinien doręczyć dodatkowe dokumenty obejmujące okres od 01.01.2019 do nadal tj:
• PIT 11, PIT 40, PIT 36, PIT 28
• świadectwo pracy, umowę zlecenia, decyzję o utracie renty, decyzję o zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych, wykreślenie działalności gospodarczej, umowę o pracę, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.
• oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie z drugiego m-ca /pracy, renty, zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp./ jeżeli osoba uzyskała nowe źródło dochodu po roku 2019 /dochód nabyty/

3. oświadczenie lub nakaz podatkowy lub zaświadczenie z U.G. o posiadanym gospodarstwie w 2019

4. oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych uzyskanych w 2019 (np. dochody uzyskane z pracy za granicą, renty wojskowe, zasiłki chorobowe z KRUS, diety, alimenty, stypendia na dzieci)

Uzupełnione wnioski papierowe wraz z kompletną dokumentacją można składać w GOPS od 1 sierpnia 2020 r. Osoby, które posiadają wszystkie potrzebne dokumenty powinny składać wnioski niezwłocznie. Od 1 lipca 2020 wnioski można składać drogą elektroniczną /Empatia, eBankowość, PUE ZUS/.

Podkategorie