W dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się losowanie nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu. Rozwiązaniem krzyżówki pt. ,,STOP PRZEMOCY” było hasło: NIEBIESKA KARTA. Wpłynęło ogółem 102 rozwiązania. Komisja w pięcioosobowym składzie rozlosowała 24 nagrody. Przebieg losowania został udokumentowany i sporządzono protokół.

W dniu 10 listopada 2020 r. odbyło się losowanie nagród przyznanych w konkursie organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu. Rozwiązaniem krzyżówki pt. ,,STOP PRZEMOCY” było hasło: NIEBIESKA KARTA. Wpłynęło ogółem 102 rozwiązania. Komisja w pięcioosobowym składzie rozlosowała 24 nagrody. Przebieg losowania został udokumentowany i sporządzono protokół.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że został uruchomiony program wsparcia dla osób w wieku powyżej 70 lat. Seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii bez konieczności wychodzenia z domu.

Wsparcie obejmuje dostarczenie do domu Seniora zakupów w tym: artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią.

 Zadzwoń teraz - 22 505 11 11

Razem pokonamy koronawirusa!

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Plakat programu Wspieraj Seniora

Gmina Niebylec przystąpiła do programu „WSPIERAJ SENIORA 2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Adresowany jest on do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior.

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że organizuje konkurs na rozwiązanie krzyżówki pt. „STOP PRZEMOCY”.   Zapraszamy serdecznie uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy  Niebylec. Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegóły w załączniku.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że organizuje konkurs na rozwiązanie krzyżówki pt. „STOP PRZEMOCY”.

Zapraszamy serdecznie uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy
Niebylec. Przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegóły w załączniku.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Załączniki:
Pobierz plik (2020-10-20_Krzyzowka.pdf)Regulamin oraz krzyżówka na konkurs STOP PRZEMOCY[Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec]

Podkategorie