Znak z napisem STOP PRZEMOCY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu zaprasza do udziału w konkursie na filmik profilaktyczny „STOP PRZEMOCY”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Niebylec. Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie do 30 sekund o tematyce dotyczącej problemu przemocy, wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec zachowań przemocowych. Konkurs rozpoczął się w dniu 10 października 2022 r. i kończy 18 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje w poniższym regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU NA FILMIK PROFILAKTYCZNY„STOP PRZEMOCY”