Fotografia z wręcznia tytułów Honorowych Obywateli Gminy Niebylec

Każda gmina ma prawo nadawania tytułu honorowego obywatela. Tytuł ten przyznawany jest osobom zasłużonym dla danej gminy, osobom o wielkim autorytecie moralnym, pozostawiającym trwały ślad w historii tejże gminy, kraju lub regionu. Z tytułem tym nie wiążą się żadne gratyfikacje finansowe dla wyróżnionego, niekiedy obywatel honorowy ma prawo do używania tytułu „Honorowy Obywatel”, uczestniczenia, na prawach gościa honorowego, we wszystkich sesjach rady gminy oraz uroczystościach lokalnych, organizowanych przez władze lokalne, bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, bezpłatnego wstępu na imprezy organizowane przez lokalne władze, a także udziału sztandaru miasta lub gminy w pogrzebie takiej osoby.

Odnośnik do relacji filmowej z XLVI sesji Rady Gminy Niebylec 24 listopada 2022 r. na której zostały nadane Honorowe Obywatelstwa Gminy Niebylec

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego Ś. P. JACKA BOHO Wielce Szanowanego Obywatela Gminy Niebylec, byłego sekretarza Powiatu Strzyżowskiego, działacza społecznego i sportowego, człowieka mądrego, wrażliwego i życzliwego. Zmarły pochodził ze znanej i zacnej rodziny Bohów z Lutczy, a poprzez urodzenie i sentyment związany był z Gminą Niebylec. W zmarłym tracimy przyjaciela, kolegę i życzliwego współpracownika na niwie samorządowej.  Żonie Jadwidze, córce Ewie, synowi Piotrowi, siostrze Marii oraz całej Rodzinie ś. p. Jacka składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia Rada Gminy, Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec oraz pracownicy Urzędu Gminy