Zdjęcie przedstawiające strażaków przekazujących materiały ze zbiórki dla Ukrainy

W dniu 10 marca br. delegacja Gminy Niebylec, Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku, pod przewodnictwem Wójta Zbigniewa Koraba, przekazała pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom z Mościsk. W skład delegacji – obok Wójta Zbigniewa Koraba – weszli: Antoni Chuchla, Stanisław Daszykowski, Marek Pakla, Adam Błądziński i Piotr Błądziński. Nasza pomoc humanitarna pochodziła ze zbiórki zorganizowanej w Gminie Niebylec, a także z zakupów dokonanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej i społeczność wsi Konieczkowa ze zorganizowanej wcześniej zbiórki pieniężnej. Przekazaliśmy w zdecydowanej większości materiały opatrunkowe, środki medyczne i leki, które zostaną oddane lwowskim szpitalom, leczącym rannych z frontu. Przekazaliśmy także 200 sztuk chleba, na specjalne życzenie naszych przyjaciół z Ukrainy.

Na granicy polsko-ukraińskiej spotkaliśmy się z dużą życzliwością zarówno polskich, jak i ukraińskich pograniczników i zauważyliśmy ogromną wdzięczność tych, którym tę pomoc przekazywaliśmy. Spotkaliśmy się także z pełniącymi tam służbę naszymi druhami z OSP Jawornik, OSP Czudec i OSP Godowa Dolna, którzy wspierają na wszelkie możliwe sposoby uciekających przed okrucieństwem wojny. Widać zatem, że pomoc naszego regionu daleko wykracza poza pomoc czysto materialną. Zauważyliśmy także transporty z Norwegii, Niemiec oraz z Hiszpanii, co świadczy o dużej solidarności z walcząca Ukrainą.

Zdjęcie pokazujące przeładunek środków pomocowych ze zbiórki

Flaga Ukrainy

Szanowni Państwo!

Od kilku dnia trwa wojna w Ukrainie. Wszyscy łączymy się z narodem ukraińskim, wyrażamy słowa poparcia oraz wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół na wszelkie możliwe sposoby. Rozumiemy, że nasza wrażliwość skłania nas do działań altruistycznych, ale nasza pomoc nie może być chaotyczna. Powinna to być celowana i uzgodniona z organami Państwa, które tworzy pewne kanały pomocowe. Nie możemy jednak pozostać obojętnymi na los kobiet, bezbronnych dzieci i tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy.

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Niebylec!  Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i bliskim. Niech ten czas będzie okresem pojednania i spokoju. Niech pod połyskującą światłem choinką znajdzie się szczęście, radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Nowy Rok 2022 niech przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia! Życzą: Wójt Gminy Zbigniew Korab, Przewodniczący Rady Gminy Witold Koza, Zastępca Wójta Krzysztof Koza

 

Informujemy, że w piątek 7 stycznia 2022 r.

Urząd Gminy w Niebylcu będzie nieczynny.