Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Szczegółowe informacje w załącznikach.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 4 października 2019 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020