Życzenia z okazji dnia sołtysa o treści: Z okazji Dnia Sołtysa  składamy wszystkim Sołtysom  i członkom Rad Sołeckich  z terenu Gminy Niebylec  najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, wszelkiej pomyślności,  sukcesów w działalności sołeckiej,  a także jak najlepszej współpracy  z mieszkańcami i pracownikami gminy. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania  i słowa uznania za pracę na rzecz społeczności lokalnej.