Infografika o treści: ZŁÓŻ OBOWIĄZKOWĄ DEKLARACJĘ CEEB O SPOSOBIE OGRZEWANIA MASZ CZAS DO 30 CZERWCA 2022 R. Wejdź na stronę: https://ceeb.gov.pl/ zaloguj się i złóż deklarację on-line! Wypełniony formularz można przesłać listownie lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Druk pobieramy ze strony: https://ceeb.gov.pl/. CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa, kontakt: tel. 22 295 51 28, e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl. Jaka jest kara za niezłożenie deklaracji CEEB? Zgodnie z Art. 27h. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438) [Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw] Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Grzywna może wynieść do 5000 zł. Podstawowa sankcja wynosi do 500 zł.

Szanowni Państwo,

Zostało 8 dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, którzy - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku!

Dotychczas w naszej Gminie obowiązku dopełniło ok 65 % Obywateli.


W poszczególnych miejscowościach poziom realizacji przedstawia zestawienie poniżej (miejscowość oraz % złożonych deklaracji):

 • Niebylec 81,25%
 • Konieczkowa 74,40%
 • Gwoździanka 71,57%
 • Małówka 68,49%
 • Baryczka 67,06%
 • Połomia 66,73%
 • Lutcza 65,77%
 • Gwoźnica Dolna 63,33%
 • Jawornik 62,43%
 • Gwoźnica Górna 57,20%
 • Blizianka 51,22%

Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy wejść na stronę: https://ceeb.gov.pl/, na której mogą Państwo:

 • zalogować się w celu złożenia deklaracji,
 • sprawdzić czy złożyli Państwo deklarację,
 • po wybraniu opcji „materiały do pobrania i najczęściej zadawane pytania” uzyskać bliższe informacje dotyczące CEEB, pobrać odpowiednią deklarację oraz zapoznać się z wzorem prawidłowo wypełnionej deklaracji/