Infografika o treści Opaski bezpieczeństwa dla seniorów wraz z wizerunkiem pary starszych osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przystąpił do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Niebylec na podstawie Uchwały nr XXXVII/268 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2022 roku.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu seniorzy w wieku 65 lat i więcej mogą korzystać z opaski bezpieczeństwa. Opaska ta wyposażona jest między innymi w: przycisk SOS – umożliwiający kontakt z ratownikiem medycznym, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (saturacja, puls, funkcję przypominania o lekach).

W ramach programu zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa. Zorganizowano spotkanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu, w którym uczestniczyło 7 seniorów oraz dwóch pracowników socjalnych. Podczas spotkania przekazano seniorom opaski bezpieczeństwa wraz z instrukcją użytkowania. Pozostałe opaski pracownicy socjalni przekazali seniorom indywidualnie w miejscu zamieszkania. Łącznie podpisano już 30 umów na realizacje teleopieki. Ponieważ opaski muszą być stale noszone, ładowane, weryfikowane dostarcza to seniorom problemów i nie powoduje ich akceptacji. Po 2 miesiącach zmienia się liczna osób korzystających i mamy możliwość wdrożenia w program kolejnych osób.

Osoby zainteresowane usługą teleopieki prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu tel. 17 2773046, 531-982-416.

Infografika o treści Opaski bezpieczeństwa dla seniorów wraz z wizerunkiem pary starszych osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o przystąpieniu Gminy Niebylec do  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Logotyp z grafiką zawierająceą podobiznę osoby udzielającej pomocy osobie niepełnosprawnej

Gmina Niebylec przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Wartość finansowania wynosi: 199 634,40 zł

Termin realizacji zadania: 07.03.2022 r. – 31.12.2021r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 6 asystentów wskazanych przez osoby niepełnosprawne. Asystenci będą świadczyć pomoc środowiskową dziesięciu uczestnikom Programu.

Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku”.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr 1/2022 na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na zapytania ofertowe w sprawie na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” otrzymano 2 oferty od firmy Novamed Pharma Sp. z o.o oraz SiDLY Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu weryfikacji i oceny ofert Komisja uznała, że tylko jedna z firm spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

Firmą, która spełniła wszystkie wymogi jest:

SiDLY SP. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

Podmiot ten został wybrany do realizacji usługi.

Podkategorie