Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje, że w dniach 21 oraz 28 lipca 2023 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 będą wydawane artykuły żywnościowe, po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby lub rodziny.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 823,60 zł, oraz w przypadku osoby w rodzinie 1 410,00 zł.

Do otrzymania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby posiadające aktualne skierowania wydawane przez GOPS Niebylec.

Kontakt telefoniczny: 17 2773 046, 531 982 416.