Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku”.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr 1/2022 na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na zapytania ofertowe w sprawie na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na rzecz osób starszych na rzecz osób uprawnionych z terenu Gminy Niebylec w 2022 roku” otrzymano 2 oferty od firmy Novamed Pharma Sp. z o.o oraz SiDLY Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu weryfikacji i oceny ofert Komisja uznała, że tylko jedna z firm spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

Firmą, która spełniła wszystkie wymogi jest:

SiDLY SP. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

Podmiot ten został wybrany do realizacji usługi.