Infografika o treści DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. DOTACJA CELOWA 88 000 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO 110 000 zł.