Infografika o treści Opaski bezpieczeństwa dla seniorów wraz z wizerunkiem pary starszych osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu przystąpił do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Niebylec na podstawie Uchwały nr XXXVII/268 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2022 roku.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu seniorzy w wieku 65 lat i więcej mogą korzystać z opaski bezpieczeństwa. Opaska ta wyposażona jest między innymi w: przycisk SOS – umożliwiający kontakt z ratownikiem medycznym, detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (saturacja, puls, funkcję przypominania o lekach).

W ramach programu zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa. Zorganizowano spotkanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu, w którym uczestniczyło 7 seniorów oraz dwóch pracowników socjalnych. Podczas spotkania przekazano seniorom opaski bezpieczeństwa wraz z instrukcją użytkowania. Pozostałe opaski pracownicy socjalni przekazali seniorom indywidualnie w miejscu zamieszkania. Łącznie podpisano już 30 umów na realizacje teleopieki. Ponieważ opaski muszą być stale noszone, ładowane, weryfikowane dostarcza to seniorom problemów i nie powoduje ich akceptacji. Po 2 miesiącach zmienia się liczna osób korzystających i mamy możliwość wdrożenia w program kolejnych osób.

Osoby zainteresowane usługą teleopieki prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu tel. 17 2773046, 531-982-416.