„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania” (Robert Poulet)
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:
Stanisława i Jan Bosek z Połomi
Maria i Henryk Głowaccy z Połomi
Maria i Jerzy Kobryń z Połomi
Genowefa i Tadeusz Sołtys z Połomi
Danuta i Kazimierz Drozd z Gwoźnicy Górnej
Maria i Stanisław Siuciak z Gwoźnicy Górnej
Maria i Ignacy Jarosz z Konieczkowj
Bronisława i Tadeusz Pikuła z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Socha z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Szaro z Konieczkowj
Bogumiła i Augustyn Kąkol z Niebylca
Jadwiga i Jan Stanisławczyk z Niebylca
Marię i Edwarda Tomoń z Lutczy
Zofie i Józefa Wojtaszek z Lutczy
Z tej okazji uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 17 października 2017r w Domu Strażaka w Konieczkowej.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy: Zbigniew Korab- Wójt Gminy, Danuta Lęcznar- Przewodnicząca Rady Gminy, Antoni Chuchla –Sekretarz Gminy, Zofia Leszczak-Kierownik USC.
Złote Gody to magiczne święto, które obchodzi się po 50 latach pożycia małżeńskiego. 50 wspólnych lat razem to symbol miłości i wiary, szacunku i prawdziwej przyjaźni, dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To wzór dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim, zakładając rodzinę.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarny , codzienny trud w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim 50 lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Wójta Gminy – Pan Zbigniew Korab. Parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a „100 lat” odśpiewano przy dźwiękach Kapeli Ludowej „Jany”
Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami Kapeli „Jany”.
Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.