Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkowało koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. byly to wybory bezpośrednie. Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych wyborów na sołtysów sołectw gminy Niebylec.

Złote gody to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To wspaniały przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących 50 rocznicę ślubu odbyło się 16 grudnia 2010r w Domu Kultury w Niebylcu Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab - Wójt Gminy, Danuta Lęcznar - Pzewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Antoni Chuchla - Sekretarz Gminy Niebylec, Zofia Leszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Święto Konstytucji 3-go Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt upamiętniających uchwalenie w 1791 r. ustawy regulującej ustrój prawny Polski. Ten pamiętny dokument był pierwszą spisaną konstytucją w Europie i drugą na świecie. W gminie Niebylec 3 mają br obchodzono nie tylko 219 rocznicę uchwalenia konstytucji, ale tradycyjnie w dniu tym uczczono również święto patronalne strażaków.

W dniu 1 grudnia 2010 r. w świetlicy Urzędu Gminy miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Niebylec VI kadencji. Poprzedziła ją msza św. w kościele p.w. Znalezienia Krzyża w Niebylcu, którą celebrował Ks. Prałat Stanisław Stęchły.

Jak podają media ok. 50 tys. osób uczestniczyło 24 kwietnia 2010 r. na Jasnej Górze w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków. W pielgrzymce biorą udział zawodowe i ochotnicze straże pożarne oraz osoby związane z pożarnictwem z całego kraju. W tegorocznym spotkaniu strażaków uczestniczyła również spora delegacja członków OSP z terenu gminy Niebylec jak również Orkiestra Dęta z Niebylca, która miała okazję wystąpić w niezwykłym koncercie.