Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.

W dniu 18 października 2013 r. delegacja w składzie Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, Antoni Chuchla – sekretarz Gminy oraz Jacek Boho – sekretarz Powiatu, wzięli udział w uroczystości odsłonięcia popiersia prof. Tadeusza Wojtaszka, rektora Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w latach 1972-1981. Na uroczystość, która wpisała się w obchody 60. rocznicy założenia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, poza odsłonięciem popiersia prof. Tadeusza Wojtaszka, złożyły się:

  1. wystąpienia Rektora i Prorektorów Uniwersytetu, którzy przedstawili jego historię, teraźniejszość i przyszłość,

  2. wręczenie medali jubileuszowych,

  3. referat prof. Stanisława Cebuli „Życie i działalność prof. dr hab. Tadeusza Wojtaszka”.

5 października 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy obchodziło swój uroczysty setny jubileusz. Podczas uroczystości towarzyszącemu jubileuszowi ta organizacja zrzeszająca Panie z Lutczy otrzymała pamiątkowy medal przyznawany przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z okazji jubileuszu 150 - lecia Kołek Rolniczych oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na ręce przewodniczącej KGW w Lutczy delegacja samorządu gminnego (Zbigniew Korab-wójt gminy Niebylec, Danuta Lęczna- przewodnicząca Rady Gminy oraz Antoni Chuchla – sekretarz Urzędu Gminy) wręczyła okolicznościową grawerowaną tablicę. Ponadto zasłużone członkinie koła otrzymały dyplomy.

Dokładnie 7 października 2013 r. pani Anna Gorlicka z Blizianki obchodziła imponująca setną rocznicę urodzin. Dostojna stulatkę odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy w Niebylcu - Zbigniew Korab wójt gminy oraz Zofia Leszczak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu. Z życzeniami w dniu urodzin pani Anny przybył również ks. Henryk Mazur proboszcz parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance, Wojciech Furtek przedstawiciel PT KRUS w Strzyżowie oraz sołtys wsi Antoni Szostak. Wszyscy złożyli jubilatce urodzinowe życzenia i wspólnie z najbliższą rodziną oraz z muzykami z kapeli Jany odśpiewali „200 lat”.

Z dniem 1 września 2013 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej miejsce wysłużonego samochodu marki Żuk zajmuje średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault S130. We wspomnianym dniu samochód ten został poświęcony podczas uroczystej zbiórki na placu przed remizą OSP.