W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe, a więc wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, a także wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory te do dzisiaj budzą wiele emocji i namiętności, dlatego warto spojrzeć na nie z naszej, gminnej perspektywy. Z perspektywy osób, które je organizowały i przeprowadzały.

W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami o możliwości uruchomienia składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku oświadczam, że w świetle nowych uregulowań prawnych, zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej są to twierdzenia nieprawdziwe, będące elementem kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach samorządowych.

W mijającym 2013 roku kolejna mieszkanka gminy Niebylec doczekała imponującego setnego jubileuszu. Pani Weronika Krzysztoń z Baryczki 21 grudnia 2013 roku obchodziła swoje setne urodziny. Zacnej jubilatce dwa dni późniejz okazji urodzin życzenia złożył wójt gminy Zbigniew Korab wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu Zofią Leszczak, jak również dyrektor oddziału terenowego KRUS w Strzyżowie Barbara Irzyk. Delegacja z Urzędu Gminy wręczyła Pani Weronice kwiaty i drobny okolicznościowy prezent, zaś muzycy z kapeli Jany odegrali „200 lat".

Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 14 października 2014r w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku, to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałej rodziny. W obecnych trudnych latach dla małżeństw, przy dużej liczbie rozwodów i krótkim trwaniu związków małżeńskich, jubileusz 50 wspólnych lat jest czymś wyjątkowym.

Wyjątkowo w tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości miały miejsce w niedzielę 10 listopada 2013r. Program uroczystości był podobny do lat poprzednich: rozpoczęciem był przemarsz pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu gminy Niebylec spod budynku Urzędu Gminy do kościoła parafialnego pw. Znalezienia Krzyża Św. Mszę św. koncelebrował ks. prałat Stanisław Stęchły, ks. dr Czesław Goraj – proboszcz miejsca, który wygłosił kazanie oraz ks. Mariusz Korbecki -wikariusz.