Zmiana statutów nastąpi w części dotyczącej wyborów sołtysów wsi i wynika z dwóch przyczyn:

  1. dotychczasowe statuty, w sprawach nieuregulowanych zawierały odwołania do ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ordynacja ta została zastąpiona ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, która weszła w życie od stycznia 2012 r., wskutek czego nie ma aktu prawnego, do którego odwoływały się statuty, w części dotyczącej wyborów,
  2. nowele do statutów są realizacją wniosków i postulatów zgłaszanych po pierwszych powszechnych wyborach sołtysów w 2011 r.

222 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła się od przemarszu strażaków z jednostek OSP gminy Niebylec, samorządowców, delegacji szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca i mażoretek spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu. Tradycyjnie święto to w gminie Niebylec połączone jest z dniem strażaka przypadającym dzień później, stąd obecność znacznej liczby druhów.

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."( Papież Jan Paweł II)

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:

Stefania i Jan Drążek z Baryczki

Stanisława i Tadeusz Bator z Blizianki

Maria i Bolesław Pilecki z Konieczkowej

Irena i Adam Witek z Baryczki

Zofia i Jan Jastrzębski z Lutczy

Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, orkiestry dętej oraz przedstawicieli samorządu i instytucji z terenu gminy Niebylec do kościoła parafialnego pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Uroczystości zapoczątkowała msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Stęchłego, ks. Czesława Goraja - proboszcza miejsca oraz ks. wikariusza Mariusza Korbeckiego.

Odsłonięcie i poświęcenie krzyża pamięci na grobie Jana ZiomkaDnia 14 października 2012 r. w Niebylcu miała miejsce doniosła i bardzo piękna uroczystość. Otóż na miejscowym cmentarzu parafialnym, odsłonięto i poświęcono krzyż pamięci na grobie Jana Ziomka, żołnierza, westerplatczyka i mieszkańca Konieczkowej. Poświęcenie krzyża pamięci poprzedzone zostało montażem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Iwierzycach oraz Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Czesława Goraja, proboszcza niebyleckiego oraz ks. Macieja Chuchlę, wikariusza w kościele św. Michała Archanioła w Nockowej, rodaka niebyleckiego, który także wygłosił kazanie. We Mszy św., a później w uroczystości na cmentarzu udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego
w Iwierzycach wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, młodzież z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej, starosta strzyżowski, Robert Godek, przedstawiciele władz Gminy Iwierzyce z Wójtem Gminy Bogusławem Muchą na czele, Gminy Niebylec z Wójtem Gminy Zbigniewem Korabem, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej z prezesem Antonim Chuchlą, wojsko z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z mjr Markiem Śnieżkiem, przedstawiciele organizacji „Strzelec", Ochotnicza Straż Pożarna z Niebylca, Konieczkowej i Gwoździanki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Niebylca i okolic.