Z okazji rozpoczęcia nowego 2010 roku tradycyjnie już odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe. Na spotkanie organizowane corocznie przez Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba przybyli przedstawiciele samorządowych instytucji powiatowych oraz gminnych jak i przedsiębiorcy z terenu gminy Niebylec. Miejscem spotkanie, które odbyło się 7 stycznia 2010 r. był budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Podobnie jak w poprzednim roku miesiąc grudzień był okazją do uczczenia 50-letnich staży małżeńskich z terenu gminy Niebylec. 16 grudnia 2009 na uroczyste spotkanie z okazji Złotych Godów przybyło 4 pary małżeńskie. W świetlicy Urzędu Gminy zacne pary zostały uhonorowane odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

27 września br był okazją dla uczczenia kolejnego strażackiego jubileuszu. Po obchodach 60 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej, następnie 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance przyszedł czas na przypomnienie również 50 letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej z Jawornika.

Tegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. We mszy świętej celebrowanej przez księdza dziekana Stanisława Stęchłego udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Zbigniewem Korabem wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Danutą Lęcznar, OSP z terenu gminy Niebylec, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy.

W dniu 26 sierpnia 2009 r. odbyła się dla uczczenia 500. rocznicy założenia miasta Niebylca w miejscowym Domu Kultury uroczysta sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli zaproszeni goście z wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Bajdą, wicestarostą strzyżowskim Janem Stodolakiem, sekretarzem Powiatu Jackiem Boho, komendantem PSP bryg. Bogusławem Brodą, komendantem Policji strzyżowskiej podinsp. Witoldem Wójcikiem, burmistrzem Strzyżowa Markiem Śliwińskim i przedstawicielem Wójta Gminy Wiśniowa Tadeusza Przywary, sekretarzem Gminy Jackiem Rybczykiem. W sesji - oczywiście oprócz radnych - udział wzięli również sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz licznie mieszkańcy Niebylca i okolic.