W ostatnią niedzielę czerwca br. roku prawdopodobnie najmłodsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Niebylec obchodziła święto 50 lecia swojego istnienia. OSP Gwoździanka, bo niej mowa dołączyła do grona jednostek z obszaru gminy, którym nadane zostały sztandary, a zasłużeni druhowie odznaczeni medalami. Brązowym medalem za zasługi odznaczona została również zbiorowość jednostki z Gwoździanki.

Początkiem roku informowaliśmy Państwa o odebraniu przez strażaków z OSP Jawornik nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Renault Master (niebylec.com.pl/index.php/gospodarka-i-inwestycje/92-nowoczesny-samochod-ratowniczo-gasniczy-w-osp-jawornik). Jednostka OSP mająca dotychczas na wyposażeniu średni samochód pożarniczy Star 244 chcąc sprostać wymaganiom Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego rozpoczęła staranie o pozyskanie lekkiego pojazdu strażackiego. Udało się tego dokonać wraz z końcówką roku 2011. 5 maja br. strażacy z Jawornika zorganizowali uroczystość oficjalnego przekazania i poświęcenia nowego samochodu.

Wraz z rozpoczęciem nowego 2011 roku w budynku GOK w Niebylcu zorganizowane zostało noworoczne spotkanie opłatkowe, na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji i organizacji samorządowych powiatowych, gminnych oraz przedsiębiorcy. Spotkanie miało przede wszystkim uroczysty świąteczny charakter, ale było również okazją do nawiązania współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnym biznesem.

Tradycyjnie w gminie Niebylec rokrocznie obchodzi się rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączoną z przypadającym w kalendarzu dzień później świętem patronalnym strażaków. Tak jak każdego roku uroczystość rozpoczęła się od przemarszu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec, pocztów sztandarowych szkół oraz orkiestry dętej spod budynku Urzędu Gminy w Niebylcu do kościoła pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu.

29 grudnia 2011 tradycyjnie zorganizowane zostało spotkanie prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Niebylcu. Spotkanie odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy i celem jego było podsumowanie mijającego roku oraz omówienie planów funkcjonowania OSP na rok przyszły. Z uwagi na termin spotkania miało ono charakter również uroczysty i było okazją do złożenia sobie noworocznych życzeń.