Po 5 latach w Niebylcu staraniem władz gminy Niebylec został przywrócony Posterunek Policji. 28  listopada w Pruchniku dokonano symbolicznego otwarcia nowej siedziby komisariatu policji w Pruchniku i reaktywacji posterunku w Niebylcu.

Komendant Komisariatu  Policji  w Pruchniku asp. sztab. Wojciech Mikłasz oraz kierownik Posterunku Policji w Niebylcu asp. sztab. Mariusz Florek odebrali z rąk insp. Małgorzaty Borowik symboliczne klucze do nowych obiektów.

W uroczystym apelu, na który składało się oficjalne otwarcie Komisariatu Policji w Pruchniku oraz symboliczna reaktywacja Posterunku Policji w Niebylcu (powiat strzyżowski), uczestniczyli m.in. Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji - insp. dr Małgorzata Borowik, Wicewojewoda Podkarpacki  Piotr Pilch, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa, w imieniu Senatora Mieczysława Golby - Dyrektor Biura Andrzej Homa, Starosta Jarosławski - Tadeusz Chrzan wraz z Wicestarostą, Starosta Powiatu Strzyżowskiego - Robert Godek, Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Henryk Moskwa, przedstawiciele władz samorządowych z gmin obsługiwanych przez powyższe jednostki Policji, przedstawiciele służb mundurowych - Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, kadra kierownicza Policji Garnizonu Podkarpackiego oraz pracownicy Policji.

W uroczystości otwarcia wziął również udział Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar oraz sekretarz Antoni Chuchla.
Od 2012 roku po likwidacji miejscowego posterunku w Niebylcu funkcjonował punkt przyjęć dzielnicowych. Posterunek mieści się  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, a całość kosztów jego odtworzenia została pokryta ze środków Gminy Niebylec.
Posterunek w Niebylcu, jest szóstym reaktywowanym posterunkiem na Podkarpaciu. Pracuje tam siedmiu policjantów, w tym 2-ch dzielnicowych. Szczegółowe informacje dotyczące obsady oraz dane teleadresowe można znaleźć na stronie Policji Podkarpackiej -www.podkarpacka.policja.gov.pl – Komendy Policji – KPP Strzyżów – Dzielnicowi Posterunku w Niebylcu.
Informacja na podstawie:
podkarpacka.policja.gov.pll
gminapruchnik.pl
Zdjęcie ze strony: www.nowiny24.pl