Miło nam zakomunikować o dużym sukcesie miejscowości Konieczkowa w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka 2017 organizowanym cyklicznie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W tegorocznej edycji Konieczkowa zgłoszona do konkursu przez Referat Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Niebylcu zajęła II miejsce.

Miesiąc temu informowaliśmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, iż z dużymi nadziejami oczekujemy rozstrzygnięcia konkursu Piękna Wieś Podkarpacka, gdyż po pierwszym etapie Konieczkowa zajmowała 3 miejsce. Nadzieje te zostały spełnione po wizji lokalnej komisji konkursowej w wyniku której zgłoszone sołectwo awansowało o jedno miejsce. Podczas wizytacji komisja konkursowa zwiedzała miejscowość, jak również spotkała się z lokalnymi społecznikami oraz samorządowcami.
Oficjalne wręczenie nagród w konkursie odbyło się 18 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego. Forum otworzył wicemarszałek Bogdan Romaniuk, a wśród zaproszonych gości byli poseł Wojciech Buczak, Paweł Filip przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz członek zarządu Lucjan Kuźniar. Nagrodę odebrał Zbigniew Korab – wójt gminy oraz Tadeusz Stanisławczyk – sołtys sołectwa Konieczkowa. Na forum obecna była również delegacja z Konieczkowej.
Gmina Niebylec po raz drugi zgłosiła jedno ze swoich sołectw do konkursu  Piękna Wieś Podkarpacka - w ubiegłym roku była to miejscowość Niebylec, która również uplasowała się w pierwszej dziesiątce na miejscu szóstym.
Podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego dokonano wręczenia nagród z rozstrzygniętego wcześniej konkursu NGO Wysokich Lotów. Również informowaliśmy o tym konkursie miesiąc wcześniej na naszej stronie internetowej ze względu na przyznanie nagrody w kategorii kultura i tożsamość narodowa dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Nagrodę dla towarzystwa odebrał prezes TMZN Antoni Chuchla, wiceprezes Lucyna Podolska, członek zarządu Maria Boho  oraz Maria Chuchla.

Źródło:
podkarpackie.pl
niebylec.plj
Zdjęcia z podkarpackie.pl