Logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Cyfrowych Polska Cyfrowa, flaga Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Niebylec została zakwalifikowana do projektu pon. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach grantu w wysokości 316 106,31 zł przyznanego z projektu Urząd Gminy w Niebylcu dokona zakupu sprzętu IT oraz oprogramowania m.in. systemu umożliwiającego elektroniczne rozliczanie należności dotyczących podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację oraz czynsze. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zakupiony serwer wirtualizacyjny wraz z licencjami systemów operacyjnych oraz baz danych, serwery kopii zapasowej, przełączniki sieciowe, zasilacz awaryjny, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz system do system do zdalnej obsługi mieszkańców umożliwiający rozliczanie należności. Na potrzeby projektu wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Gmina Niebylec na realizację projektu ma czas do 30 września 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Logotyp Cyfrowa Gmina

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec:

 • droga powiatowa nr 1938R Połomia-Glinik Charzewski w miejscowości Glinik Charzewski od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 988 do skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku Żarnowej (Wielkie Pole) i Zaborowa (Sołtysie) - odcinek drogi zostanie zamknięty 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec: droga powiatowa nr 1938R Połomia-Glinik Charzewski w miejscowości Glinik Charzewski od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 988 do skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku Żarnowej (Wielkie Pole) i Zaborowa (Sołtysie) - odcinek drogi zostanie zamknięty 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • droga powiatowa nr 1932R Żarnowa-Jawornik w miejscowości Jawornik od nr 175 do 187 - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00,
 • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec: droga powiatowa nr 1932R Żarnowa-Jawornik w miejscowości Jawornik od nr 175 do 187 - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00,
 • droga powiatowa nr 1412R Lubenia-Połomia w miejscowości Połomia (Pogorzała) od numeru 505 w kierunku lasu - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00
 • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec: droga powiatowa nr 1412R Lubenia-Połomia w miejscowości Połomia (Pogorzała) od numeru 505 w kierunku lasu - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00

2022 03 14 chodnik 01

Szanowni Państwo

Miło mi Państwa poinformować, iż ruszył proces inwestycyjny związany z budową chodników wzdłuż drogi krajowej nr 19 w Gminie Niebylec. W miniony piątek w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyłem spotkanie z Panem Ministrem Rafałem Weberem w obecności Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gołojucha. Podczas omawiania Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 Pan Minister oficjalnie uzgodnił Program Inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK 19 w m. Lutcza”.
Poniżej publikuję Komunikat w tej sprawie. O następnych decyzjach Ministra Infrastruktury będę Państwa na bieżąco informował.

Z poważaniem

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec

2022 03 14 komunikat

2022 03 14 chodnik

 

 

 

 

Zdjęcie przedstawiające pojazd odśnieżający

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz technologia robót na terenie gminy Niebylec określone zostały w Załączniku do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec, który obejmuje:

 • podział na standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec,
 • metodologie utrzymania dróg,
 • organizacje pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Pełną treść regulaminu można pobrać z poniższego odnośnika:
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i usuwającego śliskość oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.