Zdjęcia z podpisania umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

W dniu 27 września br.  w Urzędzie Gminy w Niebylcu odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka”. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Koza, Skarbnik Gminy Edward Wolanin oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Sebastian Szczepaniak, zaś wykonawcę, firmę Inżynieria Rzeszów S.A., reprezentowali Grzegorz Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Stanisława Stańczyk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 714 510,00 zł, z czego 11 400 000 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Postała część środków finansowych pochodzi z budżetu Gminy Niebylec.

Zdjęcie przedstawiające aktualny przebieg budowy Kompleksu Żłobkowo-Przedszkolnego w Niebylcu

Przedstawiamy zdjęcia obrazujące przebieg budowy Kompleksu Żłobkowo-Przedszkolnego w Niebylcu. Aktualnie budowa przebiega bez zakłóceń, wykonawcy realizują swoje zadania prawidłowo, przyjęte harmonogramy są realizowane z wyprzedzeniem.

Obecnie na ukończeniu są ławy fundamentowe oraz ściany w części przedszkolnej.

Zdjęcie przedstawiające aktualny przebieg budowy Kompleksu Żłobkowo-Przedszkolnego w Niebylcu

W dniu wczorajszym tj. 30 maja 2022 r. Premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II naboru do Rządowego Programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. Nasza Gmina otrzymała bezzwrotne dofinansowanie dla dwóch bardzo ważnych i strategicznych inwestycji.

Infografika o treści: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Gmina Niebylec otrzymała 3325000 zł. Nazwa zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec

Pierwsze zadanie o wartości 3 325 000 zł dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec. W ramach tej inwestycji przewiduje się montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na potrzeby pokrycia zapotrzebowania własnego na energię elektryczną dla 14 budynków użyteczności publicznej Gminy Niebylec, w tym dla 10 szkół podstawowych, budynku Urzędu Gminy Niebylec, budynku Urzędu Stanu Cywilnego, budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynku Przedszkola Samorządowego w Niebylcu. Dodatkowo przewiduje się montaż kompletnych mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby pokrycia zapotrzebowania własnego na energię elektryczną dla 8 domów wiejskich w miejscowościach: Połomia, Baryczka, Blizianka, Lutcza, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, Gwoździanka i Jawornik, dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźnicy Górnej oraz dla budynku Dziecięco-Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Lutczy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii na terenie Gminy Niebylec, a tym samym na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną od dostawców zewnętrznych, znaczącemu obniżeniu kosztów jej zużycia, a pośrednio również na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Gmina Niebylec otrzymała 237500 zł. Nazwa zadania: Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka

Drugie zadanie o wartości 2 375 000 zł dotyczy przebudowy mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka. Realizacja będzie polegać na demontażu istniejącego i budowie nowego mostu stałego na potoku. Przewidziany zakres robót w ramach zadnia obejmuje w szczególności: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe oraz budowę mostu stałego, a także wykonanie dojazdów do mostu stałego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec.

2022 06 08 autobus1

W dniu dzisiejszym do Niebylca został dostarczony nowy autobus. Będzie on służył głównie do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie naszej gminy. W przekazaniu pojazdu uczestniczyli Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Zastępca Wójta Gminy Niebylec Krzysztof Koza, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Sebastian Szczepaniak, a także przedstawiciel wykonawcy Jan Szelast.
Przetarg na zakup autobusu rozpoczął się w kwietniu tego roku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AUTOSAN Sp. z o. o. z Sanoka. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 713 400 zł i w całości został pokryty ze środków budżetu Gminy Niebylec. Nowy klimatyzowany pojazd firmy AUTOSAN wyposażony jest w 39 miejsc siedzących i 18 miejsc stojących. Z pewnością zwiększy on bezpieczeństwo i komfort jazdy uczniów.