Zdjęcie przedstawiające pojazd odśnieżający

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz technologia robót na terenie gminy Niebylec określone zostały w Załączniku do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec, który obejmuje:

  • podział na standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec,
  • metodologie utrzymania dróg,
  • organizacje pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Pełną treść regulaminu można pobrać z poniższego odnośnika:
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i usuwającego śliskość oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

Infografika dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację można złożyć on-line, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Gminy.
Obowiązujące terminy zgłoszeń:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Rodzaje deklaracji:

Dotychczas za pośrednictwem Urzędu Gminy złożono 479 deklaracji w formie papierowej. Zostało tylko 5 miesięcy!

Deklaracja do pobrania w załączniku niniejszej informacji oraz na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Logo PKS Rzeszów

W wyniku współpracy PKS Rzeszów S.A. oraz Gminy Niebylec zostały uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe na trasie Rzeszów – Gwoźnica Górna oraz Rzeszów – Lutcza.

Nowe kursy oraz trasy, zwiększona częstotliwość kursowania autobusów zarówno w dni robocze oraz weekendy.

12 par kursów w dni robocze, 4 pary kursów w soboty oraz 4 pary kursów w niedziele i święta na trasie RZESZÓW - NIEBYLEC - GWOŹNICA GÓRNA (dodatkowy kurs z Rzeszowa o godzinie 20:45 oraz z Gwoźnicy o 15:55).

Nowe szkolne połączenie relacji RZESZÓW - LUTCZA, ŁĄKI - RZESZÓW przez JAWORNIK NIEBYLECKI, PĘTLA (odjazd z Lutczy 06:05 powrót z Rzeszowa godzina 14:30) .

PKS Rzeszów zachęca również do przesyłania propozycji usprawnień w prowadzonej komunikacji - można je przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez nasz profil PKS Rzeszów na Facebooku.

Zdjęcie chodnika i fragmentu drogi krajowej nr 19

Na tę wiadomość czekali mieszkańcy Gminy Niebylec. Pod koniec ubiegłego roku z wielką radością przyjęliśmy informację o budowie chodników przy drodze krajowej nr 19 przebiegającej przez teren naszej gminy. Przez Ministerstwo Infrastruktury został opracowany pierwszy program dedykowany poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Jest to dokument określający cele i priorytety inwestycyjne, wskazujący poziom i źródło finansowania oraz określający zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji. Zakładane cele Programu będą realizowane poprzez budowę m. in. chodników, efektywne oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych czy przebudowę skrzyżowań. Tym samym wnioskowane przez Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba zadania polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19 przebiegającej przez teren Gminy Niebylec zostały uwzględnione w przedmiotowym Programie i skierowane do realizacji. Inwestycja ta składa się z 3 odcinków. Pierwszy przebiegające przez Połomię, Baryczkę i Małówkę od km 216+750 do km 221+750. Drugi w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780. Trzeci w Jaworniku od km 222+632 do km 224+700. Zadanie to uwzględnia dodatkowo również elementy uspokojenia ruchu, budowy wysp azylu, korektę łuku poziomego. Łącznie powstanie ponad 11 km chodnika. Ponadto planowane jest również doświetlenie 7 przejść dla pieszych. Proces budowlany ma przebiegać w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W roku 2022 planowana jest realizacja dwóch pierwszych odcinków, zaś odcinek w Jaworniku jest zaplanowany na rok 2023.

Nieocenioną rolę w realizacji tej inwestycji mają również Pan Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury i poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, którzy angażowali się w proces tworzenia Programu, a tym samym skierowania do budowy odcinków chodnika przebiegającego przez nasz teren. Dziękujemy im za poparcie tak dla nas ważnej sprawy.

Zdjęcie z widokiem na Niebylec

Miło nam poinformować, że Gmina Niebylec otrzymała prawie 8 milionów złotych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ostatnim czasie Rząd RP przeznaczył 4 miliardy zł na tego rodzaju inwestycje. Dodatkowe środki trafią do gminy jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024. To kolejne środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.