Obraz z widokiem fragmentu strony nowiny24.pl ze zdjęciami wójta gminy Niebylec Zbigniewa Koraba na tle placu budowy oczyszczalni ścieków w Niebylcu oraz tekstem: Ze względu na fakt, iż co roku w gminie Niebylec przybywa gospodarstw, które chcą się połączyć do kanalizacji, prace te były niezbędne. Celem jest zarówno zwiększenie wydajności oczyszczalni, jak i jakości oczyszczonych ścieków.Portal Nowiny24.pl zrealizował materiał na temat rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Małówce. Pan Zbigniew Korab - wójt gminy w zrealizowanym materiale informował o konieczności podjęcia tego rodzaju inwestycji:

"Ze względu na fakt, iż co roku w gminie Niebylec przybywa gospodarstw, które chcą się połączyć do kanalizacji, prace te były niezbędne. Celem jest zarówno zwiększenie wydajności oczyszczalni, jak i jakości oczyszczonych ścieków."

Na temat realizowanej inwestycji wypowiedział się również Pan Tomasz Łeptuch - kierownik robót z Inżynierii Rzeszów - generalnego wykonawcy.

Zapraszamy do zapoznania z artykułem oraz materiałem filmowym na portalu nowiny24.pl (https://nowiny24.pl/w-malowce-w-gminie-niebylec-trwa-rozbudowa-oraz-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-zdjecia-wideo/ar/c1-18070843)

Grafika o treści: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja Gmina Niebylec otrzymała 8 mln Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Polski Ład

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę nowego, sekwencyjnego, biologicznego reaktora wraz z komorą tlenową, stabilizacją osadów oraz doposażeniu ich w nowoczesny osprzęt, w tym: mieszadła, dekantery, ruszt napowietrzający i armaturę w układzie automatycznym. Ponadto zostaną zakupione i zamontowane mechaniczne urządzenia wraz z towarzyszącym osprzętem do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych i odwadnianiu osadów. Realizacja inwestycji zapewni funkcjonowanie oczyszczalni z nowoczesną technologią procesu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, dopływających z nowo skanalizowanego terenu oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. W obiektach technologicznych oczyszczalni znajdą się wysokoefektywne urządzenia, które zapewnią skuteczność oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawnych. Eksploatację energooszczędnych urządzeń poprowadzi się wykorzystując odnawialne źródła do produkcji energii, które posłużą jako uzupełnienie docelowego zaopatrzenia na energie elektryczną. Oprócz operatorów, kontrolę pracy obiektów i urządzeń zapewni automatyczny układ sterowania ujęty w system monitoringu, z możliwością zmiany parametrów technologicznych prowadzonego procesu stacjonarnie lub zdalnie przy pomocy łączy internetowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpłynie na zwiększenie efektywności i skuteczności działania oczyszczalni. Wdrożenie skutecznych metod procesów: mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów planuje się zrealizować w procedurze: zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywaną wartość inwestycji oszacowano na kwotę ponad 8,4 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 8 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to luty 2026 r.

W miniony piątek zostały ogłoszone wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Beneficjentem tego programu została również Gmina Niebylec. Oba nasze wnioski otrzymały pozytywną rekomendację.

Zdjęcie drogi drzew oraz pół uprawnych

Pierwszy dotyczy infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone remonty dróg gminnych o charakterze strategicznym dla mieszkańców Gminy Niebylec, w szczególności mieszkańców miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, Lutcza, Połomia, Jawornik). Szacowana wartość tej inwestycji to 1 632 000,00 zł, z czego udział własny Gminy wynosi 5 %.

Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Połomi

Kolejny wniosek dotyczy budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi. W ramach tego zadania zaplanowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa wraz z wyposażeniem, a także bieżni sportowej. Ponadto zaplanowana jest budowa oświetlenia i ogrodzenia terenu obiektu. Oprócz tego cały teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. W ramach budowy kompleksu powstanie również plac zabaw dla dzieci. Szacowany koszt tego zadania to 1 000 000,00 zł, z czego Gmina zapewnia 5 % wkład własny. Realizacja tych inwestycji zaplanowana jest na 2024 rok.

Grafika z Godłem Polski, flagą i informacją: Ministerstwo Infrastruktury, Budowa chodników przy DK -19 na terenie Gminy Niebylec, Odcinek Połomia – Niebylec - dł. 4,874 km Wartość wybranej oferty: 11 356 772,04 zł, Odcinek w Jawornik – dł. 2,068 km Wartość wybranej oferty: 9 889 200,00 zł, Odcinek w Lutczy – dł. 4,330 km Wartość wybranej oferty: 9 733 009,68 zł, Łączna długość odcinków przez teren Gminy Niebylec 11,272 km o wartości 30 978 981,72 zł

Budowa wszystkich trzech odcinków chodników wzdłuż drogi krajowej nr 19 na terenie Gminy Niebylec stała się rzeczywistością. Nasze starania przyniosły oczekiwany efekt.
W tym miejscu pragnę podziękować Panu Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Gołojuchowi za wsparcie naszych działań oraz Panu Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi za podjęcie pozytywnych dla nas decyzji w ww. sprawie.
Inwestycje będą realizowane w trybie zaprojektuj-buduj. Prace projektowe są już trakcie.

Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec