Logotyp Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Gmina Niebylec złożyła wniosek na dofinasowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu. Została nam przyznana kwota 3 000 000 zł.

W dniu wczorajszym zostały ogłoszone wyniki naboru drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach kolejnej odsłony jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadania.
Gmina Niebylec złożyła wniosek na dofinansowanie budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Niebylcu. Została nam przyznana kwota 3 000 000 zł. To ogromny sukces, gdyż jest to jedno z wyższych dofinansowań w Województwie Podkarpackim. Całość inwestycji budowy i wyposażenia kompleksu szacowana jest na ok. 7 000 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów", których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia  i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników: 1)	w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750, 2)	w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700, 3)	w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.

Pragnę Państwa poinformować, iż wskutek podjętych przez Gminę działań Pan Mariusz Błyskal – Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, pismem znak O.RZ.Z-2.050.101.2020.sc z dnia 07.10.2020 r., przekazał nam pomyślne informacje na temat planowych inwestycji w obrębie  drogi krajowej DK 19 na terenie Gminy Niebylec.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników:

1) w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750,
2) w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700,
3) w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.

Miło nam poinformować Państwa , że jest już gotowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu. Opracowania wyżej wymienionej dokumentacji podjął się zespół projektantów architektów Autorskiego Studia Architektury w Rzeszowie.  Budowa obiektu zaplanowana jest na działkach w Niebylcu pod tzw. „skałą”. Projekt zakłada jednokondygnacyjny budynek przedszkola i żłobka wraz z częścią bloku żywieniowego o powierzchni netto 1600 m². Obiekt ma być złożony z trzech brył z dwuspadowym dachem połączony płaskim łącznikiem. Trzy skrzydła budynku będą mieścić w sobie przedszkole, zaś w czwartym zaplanowano żłobek oraz blok żywieniowy.  Dodatkowo przedszkole wyposażone będzie w plac zabaw, ścieżki edukacyjne, grządki, szklarnię i boisko, a także w drogi dojazdowe, chodniki i miejsca postojowe. Nowoczesny budynek został zaprojektowany ze szczególną dbałością o komfort dzieci. Architekci mistrzowsko połączyli walory estetyczne z funkcjonalnością. Docelowo  przedszkole ma pomieścić 150 dzieci, zaś w żłobku będzie mogło przebywać 50 maluchów.  W najbliższym czasie Gmina Niebylec wystąpi do Starosty Strzyżowskiego o pozwolenie na budowę. Poczyni również starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Wstępny kosztorys inwestycji wynosi ok. 6 000 000 zł.

Miło nam poinformować Państwa , że jest już gotowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Niebylcu. Opracowania wyżej wymienionej dokumentacji podjął się zespół projektantów architektów Autorskiego Studia Architektury w Rzeszowie.

W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba, Gmina Niebylec znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.

Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie wybudowane 1,752 km systemu sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, z których będzie bezpośrednio korzystać 45 budynków zlokalizowanych w Lutczy, przysiółek Gąsiorówki. Wartość zadania to 1 601 056,43 PLN, z czego kwota pomocy wyniesie 828 253,00 PLN.

W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy obecności  Wicemarszałka Piotra Pilcha oraz członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka odbyło się oficjalne spotkanie Beneficjentów, podczas którego Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edwardem Wolaninem podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – przysiółek Gąsiorówki”.