Infografika o treści 82 miliony złotych najwyższy budżet w historii Gminy Niebylec, 36 milionów złotych

Uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 19 stycznia 2024 roku został przyjęty budżet gminy na 2024 rok, który jest podstawowym instrumentem do realizacji ustawowych zadań gminy.

Budżet ten zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 82 miliony złotych. Jest on zbilansowany i nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Tak więc kondycja finansowa Gminy Niebylec jest bardzo dobra, ponieważ nie posiadamy żadnych zobowiązań finansowych do spłacenia. Budżet zapewnia realizację wszystkich wydatków bieżących w zakresie edukacji, pomocy społecznej, kultury i sportu, infrastruktury drogowej i komunalnej. Jego wysokość jest największa w historii gminy, a wyjątkowość polega na tym, iż nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Jednakże jego największa wartość to wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 36 milionów złotych. Warto zaznaczyć, iż niemal 80% tej kwoty stanowią pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Realizacja inwestycji w znaczny sposób przyczyni się do polepszenia infrastruktury Gminy Niebylec, a tym samym do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec

Krzysztof Koza Zastępca Wójta Gminy Niebylec

Witold Koza Przewodniczący Rady Gminy Niebylec

Zdjęcie na którym Piotr Pilch - wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wręcza umowę wiceprezesowi zarządu LGD Annie Siewierskiej oraz sekretarzowi zarządu Krzysztofowi Kozie

W dniu 9 stycznia Krzysztof Koza – Zastępca Wójta Gminy, a zarazem Sekretarz Zarządu LGD C.K. Podkarpacie wraz z Wiceprezes Zarządu Anną Siewierską podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 na łączną kwotę 2 561 427,61 euro. Środki te mogą posłużyć na poprawę infrastruktury turystycznej i oznaczenie szlaków w gminach, promocję lokalnych produktów, tworzenie nowych miejsc pracy, projekty edukacyjne jak również pomoc dla seniorów. Środki te będą do wykorzystania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2023 – 2027.

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działa na terenie gmin Czudec, Wielopole Skrzyńskie oraz Niebylec. LGD C.K. Podkarpacie to otwarte forum społeczeństwa zorientowanego na partnerską współpracę, w dążeniu do możliwie najlepszego wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych, walorów kulturowych i historycznych, w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Kierunki i płaszczyzny działań Stowarzyszenia to między innymi: wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, opracowanie oferty turystycznej regionu, edukacja ekologiczna i kulturowa mieszkańców, poprawa standardu życia na obszarach wiejskich itd.

Zdjęcie Zbigniewa Koraba wójta gminy Niebylec wraz z tekstem Dobiega końca budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Niebylcu [ZDJĘCIA, WIDEO], Powstał on w bardzo cichym i bezpiecznym miejscu, co znacznie polepszy komfort pracy personelu, jak również zwiększy bezpieczeństwo dzieci.

Portal Nowiny24.pl w serii publikacji dotyczących inwestycji realizowanych przez Gminę Niebylec poświęcił jedną z nich efektom budowy kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Niebylcu.

Prace budowlane rozpoczęły się około 1,5 roku temu, a obecnie realizowane jest wyposażanie pomieszczeń w urządzenia, meble i inne rzeczy niezbędne do funkcjonowania placówki. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2024 roku.
W materiale filmowym na temat kompleksu żłobkowo-przedszkolnego wypowiedział się Zbigniew Korab - wójt gminy oraz Panie Judyta Drozd i Renata Czarnik nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Całość materiału na portalu Nowiny24.pl - https://nowiny24.pl/dobiega-konca-budowa-kompleksu-zlobkowoprzedszkolnego-w-niebylcu-zdjecia-wideo/ar/c5-18079339

Gmina Niebylec otrzymała 1 147 600,00 zł na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED. Wartość inwestycji: 1 434 500,00 zł Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Niebylec otrzymała kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na modernizację oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie gminy.

W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja istniejącego na terenie Gminy Niebylec oświetlenia ulicznego dróg publicznych, polegająca na wymianie 755 opraw nieenergooszczędnych
z żarówkami sodowymi na nowe oprawy energooszczędne (LED) z możliwością zdalnego sterowania. Inwestycja zapewni wzrost efektywności energetycznej na terenie Gminy Niebylec ale przede wszystkim poprzez poprawę jakości oświetlenia na drogach publicznych zapewni wzrost bezpieczeństwa i komfortu korzystania z dróg przez mieszkańców.
W wyniku realizacji inwestycji znacznie pomniejszą się ponoszone przez Gminę Niebylec koszty związane z rachunkami za energię elektryczną, a także koszty ponoszone przez Gminę Niebylec na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na jej obszarze.

Infografika o treści: DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY NIEBYLEC POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH  NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY LED, DOFINANSOWANIE 1 147 600,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 434 500,00 zł

Zdjęcie zawierające fragment strony portalu Nowiny24.pl opisujące prace dotyczące Budowy mostu na rzece Gwoźnica w Baryczce. W fragmencie tym widać Zbigniewa Koraba - wójta gminy Niebylec na tle prac na moście. Dodatkowo jest również tekst z wypowiedzią wójta o treści: Z uwagi na fakt, że poprzedni most był mocno wyeksploatowany i nie posiadał odpowiedniej nośności zapewniającej komfort i bezpieczeństwo podróżującym, w ciągu drogi gminnej na wysokości OSP Baryczka powstaje nowy most o nośności 50 ton.

Portal Nowiny24.pl w serii publikacji dotyczących inwestycji w gminie Niebylec umieścił na materiały dotyczący budowy mosty na rzece Gwoźnica w Baryczce. W publikacji na temat inwestycji wypowiedział się Pan Zbigniew Korab - wójt gminy oraz Pan Dariusz Płowy - inżynier budowy z firmy REMOST z Dębicy - wykonawcy zadania pn. Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w Miejscowości Baryczka. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej oraz obejżenia zdjęć z bieżącej realizacji zadania.