Grafika o treści: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja Gmina Niebylec otrzymała 8 mln Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Polski Ład

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę nowego, sekwencyjnego, biologicznego reaktora wraz z komorą tlenową, stabilizacją osadów oraz doposażeniu ich w nowoczesny osprzęt, w tym: mieszadła, dekantery, ruszt napowietrzający i armaturę w układzie automatycznym. Ponadto zostaną zakupione i zamontowane mechaniczne urządzenia wraz z towarzyszącym osprzętem do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych i odwadnianiu osadów. Realizacja inwestycji zapewni funkcjonowanie oczyszczalni z nowoczesną technologią procesu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, dopływających z nowo skanalizowanego terenu oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. W obiektach technologicznych oczyszczalni znajdą się wysokoefektywne urządzenia, które zapewnią skuteczność oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawnych. Eksploatację energooszczędnych urządzeń poprowadzi się wykorzystując odnawialne źródła do produkcji energii, które posłużą jako uzupełnienie docelowego zaopatrzenia na energie elektryczną. Oprócz operatorów, kontrolę pracy obiektów i urządzeń zapewni automatyczny układ sterowania ujęty w system monitoringu, z możliwością zmiany parametrów technologicznych prowadzonego procesu stacjonarnie lub zdalnie przy pomocy łączy internetowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpłynie na zwiększenie efektywności i skuteczności działania oczyszczalni. Wdrożenie skutecznych metod procesów: mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów planuje się zrealizować w procedurze: zaprojektuj i wybuduj.

Przewidywaną wartość inwestycji oszacowano na kwotę ponad 8,4 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 8 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to luty 2026 r.