Grafika z Godłem Polski, flagą i informacją: Ministerstwo Infrastruktury, Budowa chodników przy DK -19 na terenie Gminy Niebylec, Odcinek Połomia – Niebylec - dł. 4,874 km Wartość wybranej oferty: 11 356 772,04 zł, Odcinek w Jawornik – dł. 2,068 km Wartość wybranej oferty: 9 889 200,00 zł, Odcinek w Lutczy – dł. 4,330 km Wartość wybranej oferty: 9 733 009,68 zł, Łączna długość odcinków przez teren Gminy Niebylec 11,272 km o wartości 30 978 981,72 zł

Budowa wszystkich trzech odcinków chodników wzdłuż drogi krajowej nr 19 na terenie Gminy Niebylec stała się rzeczywistością. Nasze starania przyniosły oczekiwany efekt.
W tym miejscu pragnę podziękować Panu Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Gołojuchowi za wsparcie naszych działań oraz Panu Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi za podjęcie pozytywnych dla nas decyzji w ww. sprawie.
Inwestycje będą realizowane w trybie zaprojektuj-buduj. Prace projektowe są już trakcie.

Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec