W miniony piątek zostały ogłoszone wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Beneficjentem tego programu została również Gmina Niebylec. Oba nasze wnioski otrzymały pozytywną rekomendację.

Zdjęcie drogi drzew oraz pół uprawnych

Pierwszy dotyczy infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone remonty dróg gminnych o charakterze strategicznym dla mieszkańców Gminy Niebylec, w szczególności mieszkańców miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, Lutcza, Połomia, Jawornik). Szacowana wartość tej inwestycji to 1 632 000,00 zł, z czego udział własny Gminy wynosi 5 %.

Zdjęcie Szkoły Podstawowej w Połomi

Kolejny wniosek dotyczy budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi. W ramach tego zadania zaplanowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa wraz z wyposażeniem, a także bieżni sportowej. Ponadto zaplanowana jest budowa oświetlenia i ogrodzenia terenu obiektu. Oprócz tego cały teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. W ramach budowy kompleksu powstanie również plac zabaw dla dzieci. Szacowany koszt tego zadania to 1 000 000,00 zł, z czego Gmina zapewnia 5 % wkład własny. Realizacja tych inwestycji zaplanowana jest na 2024 rok.