Fundacja Rozwoju "Dobre Życie" wraz z mieszkańcami gmin Niebylec i Strzyżow oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury "Sokół" w Strzyżowie, zaprasza na widowisko teatralno-muzyczne.
Terminy do wyboru:

  • 12 grudnia, godz. 17.00 - w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
  • 13 grudnia, godz. 17.00 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu

Na scenie ożyją lokalne historie i piosenki w wykonaniu 50-osobowej grupy aktorów, młodzieży i serniorów, z dwóch gmin, Niebylca i Strzyżowa. Podczas widowiska odbędzie się również premiera teledysków nagranych do lokalnych piosenek i wystawa zdjęć.
Reżyseria widowiska: Arkadiusz Ziętek

Więcej o projekcie na: http://www.dobrezycie.org/lepiej-razem-2015
Widowisko jest realizowane przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie w ramach projektu
wielopokoleniowego “Lepiej razem - razem lepiej”.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-­2020.

Wykłady cenionych literaturoznawców z Polski i za granicy, spotkanie z mieszkańcami Gwoźnicy, wystawa pamiątek w Muzeum Okręgowym oraz wspaniały recital poezji Juliana Przybosia w wykonaniu Bogusława Kierca - przez trzy dni, od 6 do 8 października w Gwoźnicy, Niebylcu i Rzeszowie trwał cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” poświęcony Julianowi Przybosiowi w 45. rocznicę jego śmierci. Organizatorem tych wydarzeń było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Inauguracja imprezy „Przyboś DZISIAJ!” odbyła się we wtorek, 6 października o godz. 9 w Zespole Szkół w Niebylcu, konferencją naukową zorganizowaną wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do Niebylca przyjechali znakomici literaturoznawcy, znawcy twórczości Juliana Przybosia i literatury współczesnej. Wśród nich byli m.in.: prof. dr hab. Stanisław Uliasz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. prof. USz Piotr Michałowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois z Université libre de Bruxelles, prof. dr hab. Bogusław Dopart z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Spólna z Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu.

Dożynki to wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w tegoroczne zbiory. W tym roku 15 sierpnia 2015r. gospodarzem święta plonów było sołectwo Blizianka. Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą św., którą poprowadził ks. proboszcz Henryk Mazur w intencji rolników. Przybyli delegaci z całej gminy oraz mieszkańcy Blizianki złożyli na ołtarzu parafialnym liczne dary w postaci płodów rolnych, a oprawę mszy św. zapewniła parafialna orkiestra dęta z Gwoźnicy Górnej pod kierownictwem kapelmistrza Mariana Bocka. Ks. proboszcz podczas homilii mówił m.in. o ciężkiej pracy rolników. Na zakończenie Eucharystii poświęcone zostały wieńce dożynkowe. Po mszy świętej z kościoła uroczystym korowodem nastąpiło przejście gości i mieszkańców na miejsce zabawy dożynkowej. Cały korowód rozpoczynała grupa złożona z czterech muzyków, a w dalszej kolejności maszerowały delegacje z wieńcami ze wsi Blizianka oraz poszczególnych sołectw. Od rana słońce towarzyszyło organizatorom w ostatecznych przygotowaniach placu na spodziewane obrzędy dożynkowe.

W Dożynkach Diecezjalnych w tym roku połączonych z XV Dożynkami Województwa Podkarpackiego, jakie miały miejsce 30 sierpnia 2015 przy Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie udział wzięły liczne reprezentacje parafii z gminy Niebylec. Starostą dożynek był Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec oraz Lucyna Janaś z parafii Czudec. W dożynkach wzięły udział grupy wieńcowe z parafii Gwoźnica Górna, z parafii Niebylec grupy z Konieczkowej, Niebylca i Jawornika, jak również grupy z parafii Baryczka, Połomia, Lutcza oraz Jawornik. Grupy uczestniczyły we Mszy św. Dziękczynnej, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, w koncelebrze zaś brał udział ks. Jerzy Gajda proboszcz z Baryczki duszpasterz rolników w dekanacie Czudec, ks. Czesław Goraj proboszcz z Niebylca oraz ks. Adam Kaczor proboszcz z Jawornika. Tuż przed uroczystym nabożeństwem został zaprezentowany program słowno-muzyczny poświęcony trosce o chleb i Ojczyznę z udziałem chóru Benedictus z Czudca i Orkiestry Dętej z Niebylca. Po zakończonej mszy nastąpiła prezentacja przywiezionych wieńców około 150 grup z parafii i dekanatów diecezji rzeszowskiej. Obecni na Mszy św. byli parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe oraz władze rzeszowskich uczelni.

26 lipca na stadionie w Połomi odbyło się coroczne Podkarpackie Święto Malin, które jest okazją do spotkań rolników, przedstawicieli organizacji okołorolniczych, samorządowców oraz znaną i sprawdzoną promocją miejscowości Połomia, jak i całej gminy Niebylec. Patronat honorowy nad świętem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. polowej odprawionej przez ks. Artura Grzędę proboszcza parafii Połomia z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej z Niebylca. Oficjalnego otwarcia malinowego święta dokonali starostowie Bożena Lasota i Eugeniusz Klimek oraz Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec. Głos zabierali również zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Jan Bury, Jerzy Jakubiec dyrektor PODR w Boguchwale, Marek Ordyczyński dyrektor ARiMR w Rzeszowie, Jan Stodolak wicestarosta strzyżowski oraz Jerzy Bator wiceprzewodniczący PIR w Trzebownisku. W mowach tych wspominano zmarłego niedawno Stanisława Telesza, który przez 8 lat angażował się w organizację i wpieranie malinowego święta w Połomi, zarówno jako dyrektor PODR, później zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i zwykły mieszkaniec Połomi.