Ukazał się kolejny, IV tom „Rocznika Niebyleckiego” przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Najnowsza publikacja pt. „ Rocznik Niebylecki 2016/2017” jak zwykle odkrywa wiele nieznanych faktów dotyczących Ziemi Niebyleckiej jak i związanych z nią osób. Rocznik można nabyć w cenie 30 zł w Urzędzie Gminy w Niebylcu.

Spis treści Rocznika Niebyleckiego 2016/2017:

Część I Opracowania:

Z. Zioło - Przemiany potencjału demograficznego i przyrostu naturalnego gminy Niebylec w latach 1946-2015

A. Chuchla - Przynależność Jawornika do administracji cywilnej i kościelnej oraz jego ludność w latach 1860-1945

B. Wojtaszek - Niebylec, dzieje rodu Łempickich i Ankwiczów

D. Stanisławczyk - ,,[...]aby wszyscy stanowili jedno ..". Wierni obrządku grekokatolickiego we wsi Blizianka. Zarys tematyki

A. Chuchla, L. Podolska - Młyn w Połomi. Jego przeszłość i teraźniejszość

P. Pluta - Stanisław Szurlej. Z Lutczy do Londynu. Wstęp do problematyki

T. Patruś - Michał Tomoń z Gwoźnicy Górnej jako imitator uznanego rzeźbiarza późnego baroku Tomasza Huttera

M. Pryć - Dzieje gwoźnickiej oświaty w świetle kroniki szkolnej z lat 1901-1938

Ks. R. Sowa - Obrzędowość dnia wigilijnego oraz zwyczaje wigilijne w Gwoźnicy Górnej

G. Smela - Historie wojenne cz. III- Sahara

Część II Relacje z ważnych wydarzeń

A. Chuchla - II Jarmark Niebylecki

K. Inglot - Niebylec, ziemia w sercu Galicji

A. Chuchla – Rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu „O niebylecki miecz”

A. Cynar, A. Chuchla – Jubileusz 70-lecia orkiestry dętej z Niebylca

A. Chuchla – 110. rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu

A. Chuchla - Promocja Pamiętnika Andrzeja Urbana. Mój ród, moja rodzina i moje przy niej losy

A. Cynar, A. Chuchla - IV Międzynarodowy Plener Malarski - Niebylec 2016

Część III Biogramy osób ważnych dla regionu

Część IV Wspomnienia

A. Chuchla - Wspomnienie o ks. Franciszku Murasie i ks. Janie Obarze – wieloletnich proboszczach parafii pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu, w 50. i 30. rocznicę ich śmierci

A. Chuchla - Wspomnienie o Janie Chciuku, działaczu kulturalnym z Małówki

Część V Opowiadania

K. Grzebyk – Spotkajmy się w Sapieżance