Po uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w godzinach popołudniowych odbył się II Jarmark Niebylecki. Podobnie jak w ubiegłym roku impreza nawiązywała do targów i jarmarków, które miały miejsce w Niebylcu od 1509 r. Tegoroczny jarmark rozpoczął się korowodem postaci historycznych wśród których dominowały związane z 1050. Rocznicą Chrztu Polski m.in. Mieszko I i Dobrawa, jak również postacie dawniej żyjące w Niebylcu: żydzi, romowie. Jarmark był też okazją do zaprezentowania ginących zawodów i prac, lokalnych wydawnictw i prac twórców ludowych z Niebylca i okolic. Wszystko to było możliwe dzięki aktywnemu uczestnictwu miejscowych grup, twórców, dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Niebylec.

Ukazał się nowy numer „Rocznika Niebyleckiego” – 2015 r.  – jest do nabycia w Urzędzie Gminy w Niebylcu, sekretariat, w cenie 30 zł. za egz.
Przed dwoma laty rozpoczęliśmy druk  „Rocznika Niebyleckiego”, jako wydawnictwa dokumentującego stan wiedzy o naszym regionie. W roku bieżącym oddajemy do rąk Państwa już trzeci tom, co dowodzi wielkiej popularności tego wydawnictwa i świadczy o ciągłym poszerzaniu kręgu osób chcących u nas publikować swoje teksty. Osób takich mamy coraz więcej, a plany i zamierzenia bardzo śmiałe. Ogromnie nas to cieszy, ponieważ świadczy o ciekawej i osobliwej historii regionu, a także o ciągłym jej pielęgnowaniu i poszerzaniu wiedzy o niej.
Rocznik, już tradycyjnie, ma strukturę trójdzielną. Najpierw dajemy opracowania, następnie relacjonujemy wydarzenia, które miały miejsce w ciągu mijającego roku, a w części trzeciej zamieszczamy biogramy osób ważnych dla regionu.

Wykłady cenionych literaturoznawców z Polski i za granicy, spotkanie z mieszkańcami Gwoźnicy, wystawa pamiątek w Muzeum Okręgowym oraz wspaniały recital poezji Juliana Przybosia w wykonaniu Bogusława Kierca - przez trzy dni, od 6 do 8 października w Gwoźnicy, Niebylcu i Rzeszowie trwał cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” poświęcony Julianowi Przybosiowi w 45. rocznicę jego śmierci. Organizatorem tych wydarzeń było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Inauguracja imprezy „Przyboś DZISIAJ!” odbyła się we wtorek, 6 października o godz. 9 w Zespole Szkół w Niebylcu, konferencją naukową zorganizowaną wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do Niebylca przyjechali znakomici literaturoznawcy, znawcy twórczości Juliana Przybosia i literatury współczesnej. Wśród nich byli m.in.: prof. dr hab. Stanisław Uliasz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. prof. USz Piotr Michałowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois z Université libre de Bruxelles, prof. dr hab. Bogusław Dopart z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Spólna z Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu.

Fundacja Rozwoju "Dobre Życie" wraz z mieszkańcami gmin Niebylec i Strzyżow oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury "Sokół" w Strzyżowie, zaprasza na widowisko teatralno-muzyczne.
Terminy do wyboru:

  • 12 grudnia, godz. 17.00 - w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
  • 13 grudnia, godz. 17.00 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu

Na scenie ożyją lokalne historie i piosenki w wykonaniu 50-osobowej grupy aktorów, młodzieży i serniorów, z dwóch gmin, Niebylca i Strzyżowa. Podczas widowiska odbędzie się również premiera teledysków nagranych do lokalnych piosenek i wystawa zdjęć.
Reżyseria widowiska: Arkadiusz Ziętek

Więcej o projekcie na: http://www.dobrezycie.org/lepiej-razem-2015
Widowisko jest realizowane przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie w ramach projektu
wielopokoleniowego “Lepiej razem - razem lepiej”.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-­2020.

W Dożynkach Diecezjalnych w tym roku połączonych z XV Dożynkami Województwa Podkarpackiego, jakie miały miejsce 30 sierpnia 2015 przy Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie udział wzięły liczne reprezentacje parafii z gminy Niebylec. Starostą dożynek był Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec oraz Lucyna Janaś z parafii Czudec. W dożynkach wzięły udział grupy wieńcowe z parafii Gwoźnica Górna, z parafii Niebylec grupy z Konieczkowej, Niebylca i Jawornika, jak również grupy z parafii Baryczka, Połomia, Lutcza oraz Jawornik. Grupy uczestniczyły we Mszy św. Dziękczynnej, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, w koncelebrze zaś brał udział ks. Jerzy Gajda proboszcz z Baryczki duszpasterz rolników w dekanacie Czudec, ks. Czesław Goraj proboszcz z Niebylca oraz ks. Adam Kaczor proboszcz z Jawornika. Tuż przed uroczystym nabożeństwem został zaprezentowany program słowno-muzyczny poświęcony trosce o chleb i Ojczyznę z udziałem chóru Benedictus z Czudca i Orkiestry Dętej z Niebylca. Po zakończonej mszy nastąpiła prezentacja przywiezionych wieńców około 150 grup z parafii i dekanatów diecezji rzeszowskiej. Obecni na Mszy św. byli parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe oraz władze rzeszowskich uczelni.