23 lipca 2017 r. na stadionie w Połomi odbyło się Podkarpackie Święto Malinowe pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. Cykliczne impreza promuje tereny gminy Niebylec prezentując lokalne produkty, potrawy oraz regionalne organizacje społeczne. Uroczystość tradycyjnie rozpoczyna się polową mszą św. Następnie w ramach rozpoczęcia starostowie, w tym roku w osobach Alicji i Piotra Kawalec w Połomi wręczyli tort malinowy wójtowi gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi. Następnie głos zabrali Janusz Świt z-ca burmistrza Sieniawy oraz Maria Chuchla wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Strzyżowie. Po okolicznościowych mowach wręczone zostały odznaczenia „Honorowa Odznaka Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza”. Na wniosek wiceprezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej Jerzego Batora, zarząd nadał odznakę honorową dla: Czesławy Koczot, Antoniego Basamona, Stanisława Lęcznara, Stanisława Mazura, Janusza Raka i Stanisława Wiśniowskiego. Odznaczenia wręczyli: wójt Zbigniew Korab, ks. Artur Grzęda, Jerzy Bator oraz Robert Pieszczoch dyr. PODR w Boguchwale. Tradycyjnie uroczystości towarzyszyło wiele atrakcji m.in. degustacja malinowych potraw przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia KGW, KGW oraz koła emerytów, kiermasze, wystawy rękodzieła artystycznego oraz stoisko Koła Łowieckiego Bażant Czudec, stoiska KRUS i PODR, Nadleśnictwa Strzyżów oraz policji. Na scenie wystąpiły zespoły muzyczno taneczne: kapela Cajmery, Orkiestra Dęta z Niebylca wraz z mażoretkami, Aster ze Strzyżowa i Polonijny Zespoł Tańca Lasowiacy ze Szwajcarii, duet harmonijek ustnych: Jana Stanisławczyka i Kazimierza Wiśniowskiego. Święto Malin zakończyło się zabawą taneczną z zespołem Life Band.

Zainteresowanych zwiedzaniem Muzeum Społecznego Gminy Niebylec zapraszamy po wcześniejszym umówieniu w dniach: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.00-15.00, w czwartek natomiast w godzinach od 10.00-16.00, nr tel. kontaktowego 668411632. Jest również możliwość zwiedzania z przewodnikiem - termin do uzgodnienia  pod nr tel. 698505749
Ponadto w każdy czwartek  Muzeum  czynne  od 16.00-18.00 (nie ma konieczności umawiania).
W okresie wakacyjnym wejście od tyłu budynku.

13 maja 2017 Muzeum Samorządowe Gminy Niebylec w Konieczkowej po raz kolejny włączyło się do europejskiej akcji Noc Muzeów zapewniając obok wystaw i ekspozycji, również interesujący program muzyczny i naukowy. Tegoroczne impreza muzeum mającego siedzibę przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej była współorganizowana z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, a patronat objął Kazimierz Gołojuch poseł na Sejm RP z Podkarpacia. Motywem przewodnim wydarzenia była pamięć ofiar Katynia z Ziemi Niebyleckiej, a podniosły charakter patriotyczno-historyczny podkreślił również koncert zespołu Zayazd, Orkiestry Dętej z Gwoźnicy Górnej oraz występy muzyczne młodzieży Zespołu Szkół w Konieczkowej.

W ostatni dzień czerwca i dwa pierwsze dni lipca (30.06 – 2.07) odbyły się Dni Gminy Niebylec wypełnione bogatym i rozległym programem, przede wszystkim kulturalnym. 30 czerwca o godz. 18 w budynku GOK w Niebylcu „święto gminy” rozpoczęło się od wystawy fotograficznej Jana Macieja Maciucha pt. „Przywołane z pamięci” będącej rezultatem podróży autora do Ziemi Świętej. Autor jest profesorem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z uwagi na tematykę wystawy, jak i lokalną historię Niebylca wystawie towarzyszył również wykład prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Specyfika życia religijnego w galicyjskim SZTETL”. Wystawa oraz wykład zostały zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Godzinę później rozegrały się również zawody siłowe w wyciskaniu na ławeczce pionowej w siłowni Champion.

Dnia dniu 3 maja 2017 r. odbyła się trzecia już edycja jarmarku niebyleckiego, który jest wydarzeniem kulturalnym nawiązującym do założenia miasta w 1509 r. Jest to próba rekonstrukcji dawnych targów i jarmarków niebyleckich. To właśnie w tym roku, a dokładnie 23 października, król Zygmunt Stary wydał Mikołajowi Machowskiemu przywilej na założenie miasta na terenie Jawornika, dziedzicznej wsi jego brata, Jana Machowskiego. Dlaczego nie doszło do założenia miasta Jawornik lecz Niebylca, dokładnie nie wiadomo. Próbę wyjaśnienia podjął prof. Jerzy Wyrozumski, który stwierdził, że albo założenie miasta Jawornik nie powiodło się, albo – co jego zdaniem jest bardziej prawdopodobne – w trakcie wytyczania granic miasta jego centrum przesunięto ku sąsiadującej z Jawornikiem wsi Niebylec, gdzie znajdowało się skrzyżowanie dróg, co było nie obojętne dla miasteczka planowanego jako centrum wymiany towarów.