Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. ( Papież Jan Paweł II)
Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po
50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe i złote gody małżeńskie odbyło się 12 października 2016r w Domu Kultury w Niebylcu.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab – Wójt Gminy, Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Antoni Chuchla – Sekretarz Gminy Niebylec, Zofia Leszczak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz:
Brylantowych godów - 60 lat pożycia małżeńskiego Państwo Anna i Tadeusz Kozak z Gwoźnicy Górnej.
Złotych godów małżeńskich - 50 lat pożycia małżeńskiego:
1. Ewa i Sylwester Indyk z Blizianki
2. Maria i Tadeusz Janik z Gwoźnicy Górnej
3. Elżbieta i Edward Jasińscy z Blizianki
4. Katarzyna i Bronisław Kobiałka z Lutczy
5. Teresa Sierżęga-Nowosad i Jan Nowosad z Niebylca
6. Janina i Marian Sieczkowscy z Małówki
7. Maria i Stanisław Sikora z Połomi
8. Edwarda i Feliks Skoczylas z Baryczki
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przywitała pary i złożyła życzenia. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim 60 lat i 50 lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za Długoletnie pożycie małżeńskie dokonał Wójta Gminy – Pan Zbigniew Korab. Parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Pan Wójt Gminy Zbigniew Korab dostojnym jubilatom życzył długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego. Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a 100 lat odśpiewano przy dźwiękach Kapeli Ludowej Jany
Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami Kapeli Jany. Jubilatka złotych godów Pani Teresa Sierżega - Nowosad w imieniu wszystkich Jubilatów podziękowała za odznaczenie par małżeńskich medalami i zorganizowanie spotkania. Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.