Już od 10 lat początek sierpnia w kalendarzu powiatu strzyżowskiego zarezerwowany jest na Podkarpackie Prezentacje Agromania, czyli Święto Powiatu Strzyżowskiego. W tym roku dla samorządu powiatowego impreza ta miała charakter szczególny ze względu na poświęcenie sztandaru Powiatu ufundowanego przez Radę Powiatu Strzyżowskiego z okazji 10-lecia istnienia. X edycja Podkarpackich Prezentacji Agromania odbwająca się 8 sierpnia br. była również wyjątkowa dla gminy Niebylec.

Plantacje malin od lat stanowią stały element rolniczej działalności na terenie gminy Niebylec, a największe z nich znajdują się z miejscowości Połomia. Nieprzypadkowo w tej miejscowości już w roku 1973 odbyło się pierwsze święto malinowe. W latach późniejszych jednak nie było ono organizowane, aż do roku 2008 oraz 2009 kiedy nastąpiła jego reaktywacja. Wzorem ostatnich dwóch lat 18 lipca br. na stadionie sportowym w Połomi odbyły się Podkarpackie Dożynki Malinowe.

Dni Gminy Niebylec to cykliczna impreza organizowana w miesiącach letnich, w roku bieżącym odbyła się ona 3 i 4 lipca na stadionie sportowym w Niebylcu. Tegoroczna impreza zbiegła się z Międzynarodowym Plenerem Malarskim zorganizowanym również w Niebylcu, dzięki czemu artyści pochodzący z różnych miejsc Europy i Azji zostali zaprezentowani mieszkańcom gminy. Ze względu na niekorzystną aurę w drugim dniu, główna część obchodów Dni Gminy odbyła się w budynku hali widowiskowo sportowej mieszczącej się przy Zespole Szkół.

O malowniczości i niezwykle urokliwym położeniu Gminy Niebylec można usłyszeć od nie jednej osoby. Terenami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego zachwycało się wiele osób. W ostatnim czasie przekonali się o tym artyści malarze, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Niebylcu zorganizowanym wspólnie przez Lokalną Grupę Działania C. K. Podkarpacie, Gminę Niebylec oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

9 mają br. w budynku wielofunkcyjnym w Niebylcu odbyła się już II Wystawa motocykli zabytkowych. Na ekspozycję składało się 27 motocykli z lat 1928 - 1980. Wśród najciekawszych wymienić należy wojskowe BMW R35, ARDIE 500, M72, DKW NZ 350/1 oraz cywilne Durkopp, Tornedo, DKW NZ 350, Simson Awo Turist, Avo Sport, IŻ 49. Na uwagę zasługiwała zebrana kolekcja polskich powojennych motocykli począwszy od Sokoła 125 i SHL M04, a skończywszy na SHL M17 Gazela.