O malowniczości i niezwykle urokliwym położeniu Gminy Niebylec można usłyszeć od nie jednej osoby. Terenami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego zachwycało się wiele osób. W ostatnim czasie przekonali się o tym artyści malarze, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Plenerze Malarskim w Niebylcu zorganizowanym wspólnie przez Lokalną Grupę Działania C. K. Podkarpacie, Gminę Niebylec oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

 

Na zaproszenie Dyrektora BWA Ryszarda Dudka, komisarza wystawy, do Niebylca przybyli znakomici artyści z całego świata m.in. z Chin, Grecji, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski. Gościli oni na terenie gminy od 1 - 14 lipca br. Miejscem ich pracy i pobytu był Zespół Szkół w Niebylcu. W tym czasie uczestniczyli w Dniach Gminy Niebylec, a także zwiedzali ziemię niebylecką oraz południową część Polski. Te wszystkie doznania, obcowanie z przyrodą i spotkania z mieszkańcami gminy zaowocowały pięknymi obrazami. Malarze stworzyli ok. 100 prac. Można je było obejrzeć podczas wystawy poplenerowej, która odbyła się 13 lipca w hali widowiskowo-sportowej Zespole Szkół w Niebylcu. Na jej otwarcie zostali zaproszeni sponsorzy Pleneru, a także okoliczni mieszkańcy i sympatycy sztuki. Przy nastrojowej, jazzowej muzyce można było zachwycać się pięknem sztuki oraz kunsztem malarzy. Twórcy dzieł postanowili ufundować prezent w postaci sprzętu RTV dla uczniów Zespołu Szkół. W tym celu przeznaczyli na sprzedaż kilka swoich prac. W formie "koleżeńskiej aukcji" można było nabyć obrazy.

Na zakończenie Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab podziękował sponsorom Pleneru: Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Zygmuntowi Cholewińskiemu, Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie na czele ze Starostą Robertem Godkiem, a także Państwu Marcie i Stanisławowi Jakubowskim właścicielom Salonu Samochodowego SUZUKI za wsparcie finansowe organizacji Międzynarodowego Pleneru Niebylec 2010. Żywimy głęboką nadzieję, iż będzie to początek dalszej współpracy przy organizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć, które będą promować tereny niebylecczyzny.

Monika Godek