Z okazji 500 rocznicy założenia miasta Niebylca zorganizowana została sesja naukowa pt Administracyjne, gospodarcze i kulturowe funkcje miasta w ujęciu historycznym, która odbyła się w budynku wielofunkcyjnym GOK w Niebylcu 17 października 2009. Podczas sesji można było wysłuchać referatów traktujących o historii nie tylko samej miejscowości, ale także całej gminy Niebylec. Prelegentami, którzy zaszczycili spotkanie byli naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu oraz rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jej słuchaczami zaś mieszkańcy Niebylca, pedagodzy, dzieci z okolicznych szkół oraz przedstawiciele instytucji samorządowych jak również posłowie na sejm RP.

 

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab otwierając spotkanie powitał prelegentów jak i przybyłych gości m.in.: posłów Kazimierza Gołojucha, Zdzisława Pupę oraz Andrzeja Szlachtę, Roberta Godka Starostę Strzyżowskiego, księży: ks. prał. Jana Młynarczyka proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu (pochodzącego z Gwoździanki), ks. prał. Stanisława Stęchłego dziekana dekanatu Czudec i zarazem proboszcza parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu, ks. Jana Ochała proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP oraz ks. kat. Andrzeja Chmiela, radnych powiatowych: Zofię Dziką, Józefa Dzindzio oraz Antoniego Ciepielowskiego, radnych Rady Gminy Niebylec na czele z przewodniczącą Danutą Lęcznar, pozostałych przedstawicieli instytucji samorządowych oraz wszystkich przybyłych.

Jako pierwszy z wykładem pt Założenie miasta Niebylca, kolejni właściciele, zajęcia ludności i zabudowa wystąpił prof. dr hab. Jan Malczewski z Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu, następnie tuż po nim wykład pt Fenomen kulturalny małego miasteczka galicyjskiego wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pochodzenie i znaczenie nazw poszczególnych miejscowości wchodzących w skład gminy Niebylec wyjaśniła dr Agnieszka Myszka z Uniwersytetu Rzeszowskiego w wykładzie pt Nazewnictwo miejscowości z regionu niebyleckiego. Z referatem pt Oświata jako czynnik integrujący lokalną społeczność wystąpiła Pani Monika Szurlej pedagog Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej. Pani Szurlej przedstawiła historię edukacji w Niebylcu przy okazji prezentując stare przybory naukowe takie jak: tabliczka szkolna jaką kiedyś posiadał każdy uczeń zamiast zeszytu czy też elementarz. Ostatnim prelegentem był Pan Piotr Szopa z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który wystąpił z wykładem Walka o niepodległość regionu w okresie II wojny światowej. Wykład ten zawierał opis działań konspiracyjnych oraz przedstawił czołowych działaczy podziemia z terenu gminy Niebylec - wśród słuchaczy znalazły się osoby powiązane z nimi więzami rodzinnymi, bądź nawet świadkowie tamtych wydarzeń. Na sali obecny był Pan Ludwik Kozimor, działający kiedyś w AK pod pseudonimem Wołyniak, była też m.in. córka połomskiego akowca Antoniego Boska pseudonim Sójka dowódcy VII plutonu dywersyjno-sabotażowego Pani Lucyna Podolska, bratanek Bronisława Boho zabitego w więzieniu gestapo w Krakowie Pan Jacek Boho sekretarz powiatu strzyżowskiego. Tuż po wykładzie głos zabrał Pan Ludwik Kozimor i zaapelował o pielęgnowanie pamięci o walce niepodległościowej podczas II wojny światowej i przekazywaniu tej wiedzy następnym pokoleniom dla wychowania w umiłowaniu ojczyzny oraz patriotyzmie. Po części naukowej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu w montażu słowno-muzycznym przedstawiającym historię Niebylca. Podczas przedstawienia wykorzystano nagrania wspomnień obecnej również na sesji Pani Danuty Przyboś, która przeżyła zesłanie jej rodziny na Syberię.

Organizacji udanej i ciekawej sesji naukowej w przerwie spotkania pogratulował Wójtowi Gminy Niebylec poseł Zdzisław Pupa, tuż po nim głos zabrał starosta strzyżowski Robert Godek. Miłym akcentem było wręczenie Wójtowi Gminy Niebylec grawerowanej tablicy upamiętniającej 500 lecie Niebylca ufundowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czudcu, którą wręczyła dyrektor Pani Elżbieta Kocurek. Na zakończenie sesji naukowej głos zabrał również Ks. Jan Młynarczyk, który już po raz drugi odwiedził swoje rodzinne strony w związku z 500 leciem Niebylca. Ks. Młynarczyk pogratulował udanego spotkania oraz wyraził wdzięczność, że mógł w nim uczestniczyć. Sesji naukowej towarzyszyła też wystawa Niebylec w starej fotografii, którą można było podziwiać podczas spotkania.

oprac. M.Lenart