Z okazji 500 rocznicy założenia miasta Niebylca zorganizowana została sesja naukowa pt Administracyjne, gospodarcze i kulturowe funkcje miasta w ujęciu historycznym, która odbyła się w budynku wielofunkcyjnym GOK w Niebylcu 17 października 2009. Podczas sesji można było wysłuchać referatów traktujących o historii nie tylko samej miejscowości, ale także całej gminy Niebylec. Prelegentami, którzy zaszczycili spotkanie byli naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu oraz rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jej słuchaczami zaś mieszkańcy Niebylca, pedagodzy, dzieci z okolicznych szkół oraz przedstawiciele instytucji samorządowych jak również posłowie na sejm RP.

Edyta Pietrasz debiutowała na łamach kwartalnika Głosu Niebylca cyklem wierszy dożynkowych i od 2002 r. współpracuje na stałe z redakcją gazety. Jej twórczość była prezentowana w tygodniku Plon, także w strzyżowskim miesięczniku Waga i Miecz, gdzie ukazały się również jej artykuły pt. Pamięci zmarłych oraz Wiosna, ach to ty. Jej wiersze zamieszczono także w almanachu poezji religijnej pt. A duch wieje kędy chce wydanym w Lubliniew 2008 r. W 2005r. otrzymała Nagrodę Publiczności w konkursie poetyckim O Laur Wagi i Miecza w Strzyżowie. Jej pierwszy wieczór poetycki odbył się 11 maja 2006r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Należy do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, gdzie w lutym tego roku miała okazję zaprezentować swoją twórczość.

Na zaproszenie organizatora, Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, do hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół im ks. Jana Twardowskiego dnia 29 września zjechało wiele zespołów tanecznych. Mogliśmy podziwiać prezentacje w różnych kategoriach tanecznych.