W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Niebylec z dnia 16 marca 2020 r., od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania Urząd Gminy Niebylec, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, pozostanie nieczynny dla interesantów za wyjątkiem rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Urząd nie przerywa pracy i pracować będzie normalnie, by załatwiać (w miarę możliwości) indywidualne sprawy mieszkańców. Kontakt z urzędem będzie możliwy drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty. Na schodach wejściowych do budynku Urzędu wystawiona zostanie skrzynka (wrzutnia) na kierowaną do Urzędu korespondencję. Wpłaty prosimy dokonywać na konta bankowe podane poniżej. Przypominamy niezbędne numery telefonów oraz numery kont do przelewów:

Kontakt do Urzędu Gminy:
1) telefony: +48 172773002, 663140156, fax +48 172773454
2) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) skrytki e-PUAP: /j72sg60bns/SkrytkaESP

Nr konta dla uiszczenia należności podatkowych nr 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010, w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie Oddział Niebylec z dopiskiem numeru decyzji podatkowej lub numeru konta podatnika.

Nr konta bankowego wyłącznie w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr 80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.

Pilne sprawy obywatelskie (wydanie aktu zgonu, pilne wydanie dowodu osobistego) załatwiane będą po wykonaniu telefonu na numer +48 172773080.

W tych trudnych i wyjątkowych chwilach liczymy na zrozumienie mieszkańców i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń i ograniczeń.

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanym potocznie koronowirusem, w trosce o Państwa zdrowie i życie, zwracam się z ponownym apelem do mieszkańców Gminy Niebylec, a zarazem klientów Urzędu Gminy i jednostek Gminie podległych (GOK, GBP, GOPS i GZEAS) o ograniczenie bezpośrednich wizyt w tych instytucjach. Większość indywidualnych spraw załatwić można w sposób elektroniczny, wykorzystując pocztę elektroniczną, platformę e-PUaP, czy też telefon, pobierając odpowiednie formularze ze strony internetowej Gminy Niebylec www.niebylec.pl, w zakładce Do pobrania. Jeżeli niektórych formularzy nie będzie w tej zakładce, podanie przesłać można jako dokument wytworzony w dowolnym edytorze tekstowym.

Wprawdzie termin płatności I raty podatków mija 16 marca br. (15 marca to niedziela), ale osoby które jeszcze nie dokonały wpłaty mogą to uczynić elektronicznie na konto Urzędu Gminy 71 9168 1030 0260 1007 20000010, dopisując numer decyzji podatkowej lub numer konta podatnika.

W podobny sposób można dokonywać opłat za odpady komunalne, wpłacając odpowiednie kwoty na konto nr 80 9168 1030 0260 1007 2000 0430.  Wpłata powinna być dokonywana na osobę, która złożyła deklarację, ze wskazaniem adresu zamieszkania i okresu za jaki wnoszona jest opłata.

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Kowalski, zam. 38-114 Niebylec 500, opłata za odpady, za I kwartał 2020 r.

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż miejsce wytwarzania odpadów, należy wskazać adres zamieszkania oraz miejsce wytwarzania odpadów.

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Kowalski, zam. ul. Jagodowa 7, 86-420 Rzeszów, opłata za odpady z bud. 38-114 Niebylec 500, za I i II kwartał 2020 r.