Zdjęcie węgla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu oraz Urząd Gminy przyjmują zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców Gminy Niebylec na zakup węgla importowanego dla indywidualnych gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, do dnia 25 października 2022 do godz. 13:00

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu tel. 17 277 30 46 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Niebylec tel. 17 277 30 02.