Urząd Gminy w Niebylcu informuje, iż poszukuje osób chętnych do odbycia stażu na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy lub jednostkach podległych (GOPS, GZEAS)

Wymagania niezbędne jakie ma spełnić kandydat:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, obsługa programów MS Office;
  • kandydat musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • życiorys zawodowy (CV)
  • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Niebylec, 38- 114 Niebylec 170, sekretariat pok. nr 2