W dniu 26 sierpnia 2009 r. odbyła się dla uczczenia 500. rocznicy założenia miasta Niebylca w miejscowym Domu Kultury uroczysta sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli zaproszeni goście z wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Bajdą, wicestarostą strzyżowskim Janem Stodolakiem, sekretarzem Powiatu Jackiem Boho, komendantem PSP bryg. Bogusławem Brodą, komendantem Policji strzyżowskiej podinsp. Witoldem Wójcikiem, burmistrzem Strzyżowa Markiem Śliwińskim i przedstawicielem Wójta Gminy Wiśniowa Tadeusza Przywary, sekretarzem Gminy Jackiem Rybczykiem. W sesji - oczywiście oprócz radnych - udział wzięli również sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz licznie mieszkańcy Niebylca i okolic.