Złote gody to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To wspaniały przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących 50 rocznicę ślubu odbyło się 16 grudnia 2010r w Domu Kultury w Niebylcu Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab - Wójt Gminy, Danuta Lęcznar - Pzewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Antoni Chuchla - Sekretarz Gminy Niebylec, Zofia Leszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz pożycia małżeńskiego: 1. Stefania i Walenty Wapińscy z Niebylca 2. Weronika i Jan Chudziak z Jawornika 3. Janina i Bolesław Ciuba z Jawornika 4. Anna i Bronisław Piękoś z Połomi 5. Wiktoria i Bolesław Janusz z Gwoźnicy Górnej 6. Cecylia i Stanisław Pela z Jawornika 7. Izabela i Stanisław Drozd z Gwoźnicy Dolnej 8. Maria i Mieczysław Fatelak z Połomi 9. Kazimiera i Stanisław Kempa 10. Anna i Stanisław Krupa z Baryczki

Po uroczystym przemówieniu Wójta Gminy głos zabrała Pani Zofia Leszczak, kierownik USC przywitała pary oraz złożyła życzenia słowami: Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu, i szczyptą soli, i tym co cieszy, i tym co boli. Trwajcie razem, gdy miłość w rozkwicie i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie

Wkrótce potem Wójt Gminy Zbigniew Korab, wręczył medale od Prezydenta "Złotym Jubilatom" obchodzącym 50 lecie małżeństwa. Pary otrzymały kwiaty, pamiątkowe dyplomy. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste "Sto-lat" i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami kapeli Jany. Młodzi duchem jubilaci podziękowali za zorganizowanie spotkania. Złotym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości najbliższych na wiele następnych lat.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu o kontakt z naszym USC (tel. 017 2773080). W szczególności prosimy o informacje od tych par, które brały ślub poza Niebylcem, a obecnie zamieszkują na naszym terenie.

Z.Leszczak