Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkowało koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. byly to wybory bezpośrednie. Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych wyborów na sołtysów sołectw gminy Niebylec.

 

Gminna Komisja Wyborcza wobec zgłoszenia w wyznaczonym terminie tylko jednego kandydata postanowiła stwierdzić, że sołtysami wsi na kadencję 2011-2015 zostali:

 • Pan Antoni Szostak - sołectwo Blizianka,
 • Pan Stefan Czurczak - sołectwo Gwoździanka,
 • Pan Witold Koza - sołectwo Gwoźnica Dolna,
 • Pan Tadeusz Stanisławczyk - sołectwo Konieczkowa,
 • Pan Adam Błądziński - sołectwo Małówka,
 • Pan Antoni Basamon - sołectwo Połomia.

W pozostałych sołectwach w wyniku wyborów sołtysów wsi na kadencję 2011-2015, jakie odbyły się 27 lutego br. wybrani zostali:

 • Pan Józef Sołtys - sołectwo Niebylec, uzyskująć 65 głosów (Pan Marek Gajewski 58 głosów, Pan Edward Ciuba 37 głosów),
 • Pan Piotr Kozdraś - sołectwo Gwoźnica Górna, uzyskująć 340 głosów (Pan Krzysztof Kozdraś 157 głosów),
 • Pan Leszek Turoń - sołectwo Lutcza, uzyskując 234 głosy (Pan Wiesław Bobek 170 głosów),
 • Pan Adam Loch - sołectwo Jawornik, uzyskując równą liczbę 133 głosów wraz z Panią Zofią Pilch, został wyłoniony w drodze losowania zgodnie z postanowieniem Gminnej Komisji Wyborczej (Pan Leszek Lutak otrzmał 26 głosów),
 • Pan Stanisław Mazur - sołectwo Baryczka, uzyskując 197 głosów (Pan Jan Bałchan 181 głosów).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niebylec w menu Ogłoszenia, Ogłoszenia 2011, pozycja Bezpośrednie wybory sołtysów 2011.