Infografika o treści: Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki itp.), telefony, wiertarki i inne elektro-narzędzia. Kompletne odpady należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach i umieszczać w kontenerach. Terminy oraz punkty zbiórki dla poszczególnych miejscowości: 03.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Jawornik plac przy Remizie Strażackiej, 03.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym- za bramą wjazdową, 07.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Połomia plac Kółka Rolniczego, 07.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Baryczka plac koło kładki, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Konieczkowa plac przy Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Gwoździanka plac przy Domu Wiejskim, 10.06.2022 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, 14.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, 14.06.2022 r. (wtorek) w godzinach od 7.00 do 18.00 - Gwoźnica Dolna plac przy Domu Wiejskim. Punkty zbiórki będą monitorowane.

Widok zestawy do transportu nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

  1. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, NIP 8191000959, tel. 17 2773705,
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, NIP 8190002146, tel. 17 2761 103 wew. 44,
  3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa, NIP 1180042784,
  4. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, NIP 8191500739, tel. 696703967,

Zdjęcie z widokiem na Urząd Gminy w Niebylcu

Urząd Gminy Niebylec informuje, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. nie ulega zmianie i wynosi:

  • 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 18,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2022 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Niebylec odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj.:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 r. dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe wydawane będą przez sołtysów poszczególnych miejscowości. Terminy wydawania worków na I półrocze 2022 roku oraz kodów kreskowych na 2022 rok.

Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, bez wezwania, w następujących terminach płatności:

do dnia 15 marca każdego roku za I kwartał,
do dnia 15 maja każdego roku za II kwartał,
do dnia 15 września każdego roku za III kwartał,
do dnia 15 listopada każdego roku za IV kwartał.