2023 01 terminy wydawania workow

Urząd Gminy Niebylec informuje, że zmianie ulega wysokość stawki opłaty za odpady komunalne w 2023 i wynosi:

  • 21,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie w przypadku posiadania kompostownika przydomowego,
  • 23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady zbieranie selektywnie, w przypadku nie posiadania kompostownika przydomowego,
  • 80,00 zł miesięcznie od osoby, stawka opłaty podwyższonej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczas złożonej deklaracji.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji, pod warunkiem, że stan liczby osób zamieszkujących nieruchomość nie uległ zmianie.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy w 2023 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z. o. o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Niebylec odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z dotychczas obowiązującym podziałem na miejscowości, tj.:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r. dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.

Zawiadomienia o zmianie stawki, worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe wydawane będą jednorazowo w pakiecie całorocznym przez sołtysów poszczególnych miejscowości

Infografika o treści: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.  Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, opony (z wyłączeniem opon z maszyn rolniczych), fotele, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:  05-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego 05-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki 15-09-2022 r. (czwartek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac koło Domu Wiejskiego 15-09-2022 r. (czwartek) 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu 16-09-2022 r. (piątek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy muzeum Silników Stacjonarnych Techniki Rolniczej 16-09-2022 r. (piątek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej 19-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej 19-09-2022 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego 28-09-2022 r. (środa) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym- za bramą wjazdową 28-09-2022 r. (środa) 7.00-13.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej Punkty zbiórki będą monitorowane.

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA WORKÓW W POŁOMI

Informuję, iż uległ zmianie termin wydawania worków na II półrocze 2022 r. dla mieszkańców sołectwa Połomia.

Aktualne terminy:

25.06.2022 (sobota) godz. 9.00 - 12.00
27.06.2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – 12.00
28.06.2022 (wtorek) godz. 9.00 – 12.00

Inforgrafika z terminami wydawania worków

Inforgrafika z terminami wydawania worków