Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, bez wezwania, w następujących terminach płatności:

do dnia 15 marca każdego roku za I kwartał,
do dnia 15 maja każdego roku za II kwartał,
do dnia 15 września każdego roku za III kwartał,
do dnia 15 listopada każdego roku za IV kwartał.

Infografika dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych o treści: Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, dywany, stoły, krzesła, zabawki dużych rozmiarów, materace, opony (z wyłączeniem opon z maszyn rolniczych), fotele, itp. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w dniu zbiórki do wyznaczonych punktów w poszczególnych miejscowościach:  06-09-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Konieczkowa plac przy muzeum Silników Stacjonarnych  i Techniki Rolniczej, 06-09-2021 r. (poniedziałek) 7.00-13.00 Blizianka plac parkingu przy przystanku obok Remizy Strażackiej, 07-09-2021 r. (wtorek) 7.00-13.00 Gwoźnica Górna plac Kółka Rolniczego w Gwoźnicy Górnej, 07-09-2021 r. (wtorek) 7.00-13.00 Gwoźnica Dolna plac koło Domu Wiejskiego, 08-09-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Połomia plac Kółka Rolniczego, 08-09-2021 r. (środa) 7.00-13.00 Baryczka plac koło kładki, 09-09-2021 r. (czwartek) 7.00-13.00 Lutcza plac przy byłym Kółku Rolniczym, 09-09-2021 r. (czwartek) 7.00-13.00 Jawornik plac przy Remizie Strażackiej, 10-09-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Gwoździanka plac koło Domu Wiejskiego, 10-09-2021 r. (piątek) 7.00-13.00 Niebylec Małówka stary plac targowy za budynkiem USC w Niebylcu  Punkty zbiórki będą monitorowane.

Grafika z widocznymi zniczami

Każdego roku na cmentarzach powstają tony śmieci. Wyrzucamy wypalone znicze, zwiędnięte wiązanki kwiatów czy stroiki wykonane z tworzyw sztucznych.

Odpadów z cmentarzy nie należy przynosić do domu, lecz należy wyrzucić je do pojemnika, który znajduje się na terenie cmentarza. Cmentarz to nieruchomość niezamieszkała i jego zarządca ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą, która będzie odbierała odpady z tego terenu. Pojemniki powinny znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, żeby każdy mógł z nich skorzystać.

Zarządca cmentarza nie może zmuszać mieszkańców do zabierania wypalonych zniczy czy kwiatów do domu. Niestety w ostatnim czasie dochodzą do Urzędu sygnały, że do takich sytuacji dochodzi.

Dlaczego nie powinno się zabierać odpadów cmentarnych do domu? To wpływa negatywnie na koszty. Odpady z cmentarza trafiają głównie do pojemnika na odpady zmieszane, a odbiór tej frakcji kosztuje najwięcej.

Gdy masa odpadów zmieszanych, które z naszych domów odbiera operator, będzie rosła, w konsekwencji przełoży się to negatywnie na ponoszone przez mieszkańców opłaty. Warto wiedzieć, że gdy te same odpady trafią na składowisko z kontenera na cmentarzu, ich odbiór będzie kosztował mniej!

Również na cmentarzu warto zadbać o ekologię. Zamiast tradycyjnych zniczy, które szybko się wypalają, warto kupić znicz elektryczny, który będzie świecił dłużej. Jeżeli jednak wolimy tradycyjne lampki, warto kupić solidny znicz, który będzie odporny na warunki atmosferyczne i tylko uzupełniać woskowe wkłady. Kwiaty z tworzy sztucznych warto zamienić na naturalne, które ulegną biodegradacji.

W dniu 6 sierpnia 2021 r. (piątek) odbędzie się 30. Rajd Rzeszowski, w związku z tym nastąpi zmiana terminu odbiorów odpadów komunalnych z dnia 6 sierpnia 2021 r.  na dzień 9 sierpnia 2021 r. (godziny poranne) dla miejscowości Gwoźnica Górna (przysiółki: Czarnatówki, Pasieki, Poręby) oraz dla miejscowości Blizianka (przysiółek Wygoda).