Zdjęcie lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem

Lokalu użytkowy znajduje się w budynku nr 615 w miejscowości Lutcza stanowi własność Gminy Niebylec. Lokal znajduje się na terenie byłego Kółka Rolniczego w Lutczy. Lokal składa się z trzech pomieszczeń o pow. 100 m2, 50 m2 i 50 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, (budynek USC), 38-114 Niebylec 183, pok. Nr 6, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu: 17 2773993.

Grafika przedstawiająca syreny alarmowe

18 listopada br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL- 21”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

 W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 1100 – akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) godz. 1115 – akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Zdjęcie dowodu osobistego.

W dniu 5 listopada 2021 r. składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i załatwianie innych spraw z zakresu dowodów będzie możliwe tylko do  godz. 12:00. Po tym czasie nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, w związku ze zmianami dotyczącymi wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców.