Logotyp Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Badanie ankietowe ma na celu analizę społeczno-gospodarczą dla obszaru Gminy Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie. Bardzo prosimy o włączenie się w przygotowanie dokumentu strategicznego i wypełnienie ankiety, która pozwoli na wypracowanie celów i przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027 prosimy o wypełnienie karty projektu.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMs2ybT810NODkaC8JbXe4zHg3cvocg0ljRettKtGevASzZw/viewform?usp=sf_link

Ankieta orasz Karta projektu jest również dostępna w wersji papierowej w biurze  LGD C. K. Podkarpacie adres:  ul. Rynek 8, 38-120 Czudec. Ankietę można również pobrać w wersji pdf – wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do biura LGD  w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna, osobiście).

pdfAnkieta w formacie pdf

docKarta projektu w formacie doc

Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) Wójt Gminy Niebylec ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2023r. do 29 grudnia 2023 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pt.:
"Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16".

Szczegółowe informacje w załącznikach:

pdfZarządzenie Wójta

pdf Ogłoszenie konkursu

pdfWzór oferty

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Niebylec w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Niebylcu informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Niebylec.

Od dnia 1 grudnia 2022 roku Urząd Gminy Niebylec będzie czynny w godzinach:

PONIEDZIAŁEK od 8:00 do 16:00

WTOREK od 7:00 do 15:00

ŚRODA od 7:00 do 15:00

CZWARTEK od 7:00 do 15:00

PIĄTEK od 7:00 do 15:00

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec